Da li se konkursi namještaju za Prointer?

Da li se konkursi namještaju za Prointer?

U posljednje vrijeme svjedočili smo velikom broju javnih konkursa u kojima javna preduzeća bez imalo zadrške mijenjaju pravila javnih nabavki u korsit samo jedne firme, Prointer iz Banjaluke.

Prije nekoliko dana Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke programskih licenci za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS sa procjenjenom vrijednošću od 103.300,00 KM (bez PDV-a).

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa sljedećim osobljem:
• CCSA – Check Point Certified Security Administrator (minimalno 2 izvršioca)
• Članovi tima za poslovni softver – Osoblje za implemntaciju i održavanje – minimum 2 izvršioca
• Član tima za poslovni softver sa Microsoft Specialist: Microsoft Dynamic CRMCustomization and Configuration sertifikatom (minimalno 1 izvršilac)
• Minimalno 1 člana sa MCSA sertifiaktom iz domena Windows server
• Minimalno 1 člana sa MCTS sertifikatom iz domena aktivnog direktorija,
• Minimalno 1 člana koji posjeduju Microsoft sertifikat iz domena SQL server, te
• Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – minimum 1 izvršioca

Od ponuđača se takođe traži da ima implementirane sljedeće sertifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301) ili ekvivalentne sertifikate. 

Posebno je interesantan zahtjev od ponuđača da dokaže „Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 100.000,00 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku i isporuku robe. 

Navedeno je i da ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 100.000,00 KM bez PDV-a, odnosno, bar jedan ugovor mora imati zahtijevanu vrijednost.“

Da se radi o već ustaljenoj praksi, ukazuje i tender iz aprila 2019. godine, a koji se odnosi na nabavku usluga održavanja serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe od strane Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke, te julu 2019. godine prilikom nabavke računarske opreme od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. U oba ova slučaja dostavljena je samo jedna ponuda te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS. Interesantno je napomenuti da je u oba slučaja navedena ponuda iznosila tek nešto zanemarivo manje od procjenjene vrijednosti nabavke (manje od 0,1%)

Još jedan zanimljiv tender, koji je objavljen po sličnim principima koji ukazuju na potencijalnu diskriminaciju je onaj Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ovdje je raspisan otvoreni postupak nabavke potrošnog kompjuterskog materijala sa procjenjenom vrijednošću od 140.000,00 KM (bez PDV-a).

Analizom tenderske dokumentacije se može utvrditi jedan interesantan zahtjev u okviru profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača koji se odnosi na to da ponuđač ima certificiran sistem upravljanja, odnosno standard ISO 10002:2014, čiji je obim certifikacije trgovina ili servisiranje računarske opreme. Posmatranjem nabavki kompjuterskog potrošnog materijala ove institucije od 2015. godine, interesantno je pomenuti da je ovo prvi put da se navedeni zahtjev navodi u okviru tenderke dokumentacije. Upravo je navedeni zahtjev ono na šta su ugovornom organu sugerisali mnogi potencijalni ponuđači kao potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman.

Da se nešto „ispod brda valja“ ukazuje i promjena načina na koji se vrednuju ponude. Naime, do sad se kod nabavki kompjuterskog potrošnog materijala praktikovao kriterij najniže ponude, dok se u ovoj nabavci praktikuje „ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa podrkiterijumima koji se odnose na cijenu (80%) i rok isporuke (20%).

Najnoviji slučaj je onaj iz ZP Elektrokrajina iz Banjaluke koja je raspisala tender za nabavku AMM daljinskih očitavanja. Prema informacijama koje je iznio narodni posklanik nebojša Vukanović ovo preduzeće je naknadno izmijenilo tendersku dokumentaciju kako bi eliminisao konkurenciju firmi Prointer. 

“Tender je izmijenjen tako što je naknadno zatraženo da ponuđač mora imati sertifikat “ Prins 2″. Takav sertifikat jedino ima Prointer, jer je iznajmio osobu sa tim sertifikatom iz Srbije, pa je jasno da će dvorska firma biti jedini ponuđač i dobiti novi unosan posao na teret javnih preduzeća. Sertifikat je potpuno nevažan, a ovakvi uslovi tendera se izmišljaju i namještaju kako bi se eliminisala konkurencija firmi sa kojom je posao dogovoren koruptivnim radnjama”.

Ovo su samo neki od primjera koji pokazuju na koji način se “štimaju” javni konkursi u korist jedne firme, u ovom slučaju Prointera.

 

Izvor: https://6yka.com