Dodik i SNSD tražili otvaranje NATO baza u BiH

Dodik i SNSD tražili otvaranje NATO baza u BiH

Zanimljivo je da je SNSD pored pristupanja BiH u NATO tražio i otvaranje baza NATO-a na njenoj teritoriji, što je navedeno u deklaraciji te stranke koju je 2003. upućena u Naradnu skupštinu Republike Srpske, a koja je još uvijek dostupna na pojedinim lokalnim interenet stranicama ove stanke.

Mada Milorad Dodik i njegov SNSD uporno negiraju svoj doprinos u pristupanju BiH u NATO, dokazi koji u potpunosti dematuju sve aktuelne izjave funkcionera ove stranke nalaze se upravo na stranačkim sajtovima SNSD-a. 

Zanimljivo je da je SNSD pored pristupanja BiH u NATO tražio i otvaranje baza NATO-a na njenoj teritoriji,  što je navedeno u deklaraciji te stranke koju je 2003. upućena u Naradnu skupštinu Republike Srpske, a koja je još uvijek dostupna na pojedinim lokalnim interenet stranicama ove stanke.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Krstan Simić tada je uputio „Deklaraciju o strateškim opredjeljenjima Republike Srpske u sistemu odbrane“  u kojoj se traži otvaranje baza NATO-a, ulazak BiH u alijansu, a pored ostalog zalaže se za ukidanje Vojske Republike Srpske.

U toj Deklaraciiji SNSD-a, donesenoj neposredno nakon NATO bombardovanja Srbije, između ostalog, se navodi:

"Prisustvo stranih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini: 

Cijeneći dosadašnje pozitivno iskustvo u prisustvu međunarodnih stabilizacijskih snaga (SFOR) u Bosni i Hercegovini, potrebu međunarodnih garancija za bezbjednost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i da bi kao članica Partnerstva za mir i NATO doprinijela vojnim mogućnostima Partnerstva i NATO, Bosna i Hercegovina će, pod povoljnim uslovima i na duži vremenski period, ponuditi uspostavljanje jedne ili više stranih vojnih baza na svojoj teritoriji.

Ovo prisustvo u budućnosti bi bilo regulisano novim ugovorima, koji će biti sljedbenici Aneksa 1-A Dejtonskog sporazuma, koji sada reguliše prisustvo stabilizacijskih snaga u Bosni i Hercegovini. Ugovorima bi Bosna i Hercegovina, na bazi obostranih interesa, stavila određene kapacitete i resurse na raspolaganje stranim vojnim snagama u Bosni i Hercegovini".

https://snsdsrbac.wordpress.com/почетна/документи/политичке-иницијативе/декларација-о-стратешким-опредјељењ/

Ova, kao i neke druge deklaracije koje je ta stranka donosila više se ne spominju, nego se, vješto zamjenom teza, SNSD predstavlja patriotama a političke protivnike često kvalifikuju "slugama Zapada, izdajnicima i rušiteljima Republike Srpske".

Deklaracija SNSD iz 2003. postala je strogo zabranjena tema u toj stranci i skinuta je kao i SNSD-ova „Dekraciju o nezavisnoj Republici Srpskoj“ sa republičkog sajta te stranke. 

Međutim, bitna razlika između ove dvije SNSD-ove dekleracije je što će, po svemu sudeći, SNSD svoju dekleraciju o pristupanju NATO-u sprovesti u djelo, ako će se poštovati ono što je potpisano od visokih funkionera te stranke Nebojše Radmanovića i Milorada Dodika.


Izvor: rtvbn.com