Državni aparat mnogo troši, a slab dotok novca (Video)

Državni aparat mnogo troši, a slab dotok novca (Video)

Glavna služba za reviziju Republike Srpske dala je mišljenje s rezervom Vladi Srpske, odnosno Ministarstvu finansija RS, zbog rukovođenja državnim finansijama. Poreski prihodi ne mogu da nadomjeste potrošnju državnog aparata, a obaveze se konstantno prolongiraju kroz odgađanje poreskog duga pojedinim institucijama. Trenutno stanje je takvo da RS ima negativan ukupan finansijski rezultat za čak trećinu godišnjeg budžeta.

Budžet Republike Srpske, odnosno oni koji su raspolagali njegovim finansijama, dobili su mišljenje s rezervom od Glavne službe za reviziju RS. Ukupan budžet, nakon drugog rebalansa, u prošloj godini, iznosio je 3 milijarde 459 miliona maraka. 

Ono što je frapantno, jeste da su poreski prihodi, na kojima bi trebalo da se zasniva jedna ekonomija, bili svega 2 milijarde i 567 miliona maraka. Neporeski prihodi, u koje spadaju ubiranja od taksi, naknada, javnih usluga, od dividendi i slično iznosili su oko 708 miliona maraka, a ostalo se nadomjestilo iz drugih primitaka i očigledno kredita. Rashodi su, očekivano, bili, puno veći od prihoda i iznosili su oko 4 milijarde maraka, navodi se u izvještaju.

U Кonsolidovanom bilansu uspjeha za period od 01.01-31.12.2018. godine iskazan je negativan finansijski rezulat tekuće godine u iznosu od 350.628.645 КM.

Ono što je revizorima zapalo za oko jeste nedosljednost u plaćanju poreskog duga, odnosno odgađanje tog duga pojedinim institucijama. Кako je navedeno u izvještaju, zahtjev za odgađanje plaćanja poreza u prošloj godini podnijelo je čak 150 institucija, u ukupnom iznosu od oko 66 miliona maraka sa još 47 zahtjeva iz 2017. godine. Pozitivno je odgovoreno na 72 zahtjeva sa ukupnim dugom od 34 miliona maraka. 

Preporučuje se ministru finansija da obezbijedi da se poreski dug utvrđen rješenjem o odgađanju poreskog duga obezbijedi sredstvima obezbjeđenja koja su propisana Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga.

Кako je navedeno u izvještaju, dugoročne finansijske obaveze Republike Srpske su veće od njenog ukupnog budžeta i iznose 4 milijarde i 170 miliona maraka. Dok ukupan finansijski rezultat Republike Srpske, zaključno sa krajem 2018. godine, negativan i to za trećinu godišnjeg budžeta, odnosno za milijardu i 230 miliona maraka.

VIDEO:


Izvor: rtvbn.com