Dušan Šehovac: Ispražnjeno ili osvojeno Sarajevo

Dušan Šehovac: Ispražnjeno ili osvojeno Sarajevo

Zašto je 288.825 sarajlija napustilo “svoj” grad od 1991. do 2013.godine?  

Šta nas pita ili šta govori podatak o doseljavanju 175.370 osoba u Kanton Sarajevo u periodu od  1991. do 2013.godine?

Pitam se pitam, kom narodu pripada ovih 175.370 osoba koje su se doselile u Kanton Sarajevo?

Znamo da je 1991.godine u kantonu bilo 527.049 osoba, i da ih po popisu 2013.godine ima 413. 593. Kad oduzmemo broj osoba iz 2013.god. od broja osoba iz 1991.god, dobijamo podatak  da je broj osoba u Kantonu Sarajevo 2013.god. u odnosu na 1991.god. manji za 113.456 osoba svih narodnosti.

Do zanimljivog i znakovitog  podataka dolazimo kad od 413.594 osoba koje žive 2013.godine u Kantonu Sarajevo oduzmemo broj 175.370 a to je broj osoba koje su u kanton doselile u periodu od 1991.do 2013.godine, jer tada dobijemo podatak da danas u Kantonu Sarajevu imamo 238.224 predratnih  sarajlija , naglašavam da ih je 1991 bilo 527.049.

I  na kraju računskih operacija, kad od 527.049 osoba koje su živjele u Sarajevu 1991. godine oduzmemo danas poluživuće predratne sarajlije, njih 238.224 , dobijemo podatak da su polako ili brzo 288.825  predratnih sarajlija napustile “svoj” grad od 1991.do 2013.godne! Zašto?

Zašto je odselilo 135.000 predratnih Srba?

Zašto je odselilo 135.000 predratnih Bošnjaka?

Zašto se odselilo 18.825 predratnih Hrvata?

Šta je uzrok i posljedica čega je povećanje za 87.105 Bošnjaka u strukturi grada /2013 (346.575)/ u odnosu na /259.470 (1999)?

Šta je uzrok i posljedica čega je smanjenje za 144.843 Srbina  u strukturi grada /2013 (13.300)/ u odnosu na /157.143 (1999)?

Šta je uzrok i posljedica čega je smanjenje za 17.353 Hrvata  u strukturi grada /2013 (17.520)/ u odnosu  na /34.873 (1999)?

Šta o ovoj temi, govore podaci da je više u Sarajevo doselilo lica iz Federacije BiH, a manje iz Republike Srpske?

Zašto se šuti o ovako važnoj temi, važnim podacima…ili je možda neko zadovoljan što je Sarajevo ispražnjeno od jednog ili više tipova nepodobnih naroda, građana a naseljeno jednonarodnopodobnim?

O ovoj temi imamo do danas samo jedan jednostrani nametnuti  horski “istiniti” odgovor da je Srbe iz Sarajeva izveo silom i milom Momčilo Krajišnik i SDS!?

Pitanje je: “Kojom i čijom silom i milom su odlepršali narodi, građani iz Sarajeva?” To pitanje traži ozbiljan i odgovoran odgovor!

Ova informacija i moj tekst su inspirisani nedavnim razmišljanjem i pitanjima na -
http://ba.n1info.com/a148418/Vijesti/Vijesti/U-Sarajevo-doselilo-preko-175.000-osoba.html

 

Za InfoMediaBalkan Dušan Šehovac

Mr.sci.Dušan Šehovac, siciolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko,  aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!