Dušan Šehovac: Zajednička srpska lista u Federaciji BiH – protiv asimiliranih građanskih Srba! (Nastavak)

Dušan Šehovac: Zajednička srpska lista u Federaciji BiH – protiv asimiliranih građanskih Srba! (Nastavak)

Nastavak Analiza izbornih rezultata 2014.godine za Skupštine kantona i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH a u kontekstu najavljene ozbiljne političke borbe između legalnih i legitimnih nacionalnih Srba sa Zajedničke srpske liste sa nelegalnim i nelegitimnim građanskim Srbima sa lista građanskih stranki za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština Hercegovačko-Neretvanskog kantona -30 zastupnika/poslanika

Ukupno birača

Ukupno nevažećih listića

Ukupno važećih

listića

Ukupno važećih listića sa redovnih biračkih mjesta

Ukupno važećih listića poštom

Ukupno važećih listića u odsustvu , mobilni i DKP

Ukupno potvrđeni

Izborni prag 3%

Ukupno izabrano srpskih poslanika

Ukupno

izabrano

delegata u Dom naroda FBiH

107920

8970

98950

96989

1371

576

14

3298

1

1

 

Političke partije u kojima su izabrani poslanici i delegati iz reda Srba

Redni broj

Politička partija

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

SDP-Socijaldemokratska partija BiH

7645

7,726

3

 

Izabrani poslanici u Skupštinu kantona/delegati u Dom naroda Federacije BiH

Redni broj

 

Prezime i ime

Broj glasova

Procenat

Direktni mandat

1

SDP-Socijaldemokratska partija BiH

Saradžić Vesna

1617

21,15

1

2

Ukupno 1

-

1617

-

1

 

Političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj koje su izašle na izbore

Redni broj

Politička partija                          

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-

Milorad Dodik

582

0,588

0

2

SDS-Srpska demokratska stranka

129

0,130

0

3

Narodni demokratski pokret

10

0,010

0

4

Ukupno 1+2+3

721

0,728

0

 

Popis stanovništva 2013. godine, Hercegovačko-Neretvanski kanton   

Građana koji se izjašnjavaju kao Srbi  6432

 

Da bi prešla izborni cenzus u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu   od 3% , Zajednička srpska lista mora dobiti oko 3300 glasova, i to je moguće, vjerovatno kad se ima u vidu da u Hercegovačko –Neretvanskom kantonu po popisu stanovništva iz 2013. godine ima 6432 Srba. Uslov da Srpska jedinstvena lista dobije dovoljno glasova je da izlaznost Srba na izbore mora biti veća od 90 % , jer samo pod tim uslovom mogu sami Srbi da izaberu jednog ili dvojicu svojih poslanika.

Napominjem i naglašavam da je na opštim izborima 2014. godine, za srpske partije glasalo ukupno  721 birača. Moguće je da se broj birača za Zajedničku srpsku listu poveća deset puta. Zaključak: Srpska jedinstvena lista ima velike, mogu tvrditi,  100% šansu da dobije jedno poslaničko mjesto u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona, a i drugo sa velikom vjerovatnoćom.

Ovdje u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu može se ostvariti i varijanta da  jedan poslanik Srbin bude izabran sa liste Socijaldemokratske partije BiH, jer će dio Srba glasati po tradiciji za te partije, tu listu.

 

Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona -23 zastupnika/poslanika

Ukupno birača

Ukupno nevažećih listića

Ukupno važećih

listića

Ukupno važećih listića sa redovnih biračkih mjesta

Ukupno važećih listića poštom

Ukupno važećih listića u odsustvu , mobilni i DKP

Ukupno potvrđeni

Izborni prag 3%

Ukupno izabrano srpskih poslanika

Ukupno

izabrano

delegata u Dom naroda FBiH

35709

1751

33958

33634

173

144

7

1019

1

1

 

Političke partije u kojima su izabrani poslanici i delegati iz reda Srba

Redni broj

Politička partija

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

Narodna stranka radom za boljitak

1906

5.613

1

 

Izabrani poslanici u Skupštinu kantona/delgati u Dom naroda Federacije BiH

Redni broj

 

Prezime i ime

Broj glasova

Procenat

Direktni mandat

1

Narodna stranka radom za boljitak

Tomić Slobodan

337

17,68

1

2

 

-

337

-

1

 

Političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj koje su izašle na izbore

Redni broj

Politička partija                          

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

-

-

-

-

 

Popis stanovništva 2013. godine, Zapadno-Hercegovački kanton   

Građana koji se izjašnjavaju kao Srbi  101

 

Da bi prešla izborni cenzus u Zapadno-Hercegovačkom kantonu   od 3% , Srpska jedinstvena lista mora dobiti oko 1020 glasova, i to je nemoguće, kad se ima u vidu da je u Zapadno-Hercegovačkom kantonu po popisu stanovništva iz 2013. godine, živio samo 101 Srbin. Zaključak: Jedinstvena srpska lista nema nikakve mogućnosti da dobije poslaničko mjesto u ovom kantonu.

Skupština Kanton Sarajevo-35 zastupnika/poslanika

Ukupno birača

Ukupno nevažećih listića

Ukupno važećih

listića

Ukupno važećih listića sa redovnih biračkih mjesta

Ukupno važećih listića poštom

Ukupno važećih listića u odsustvu , mobilni i DKP

Ukupno potvrđeni

Izborni prag 3%

Ukupno izabrano srpskih poslanika

Ukupno

izabrano

delegata u Dom naroda FBiH

227295

16050

211245

208008

1731

1496

10

6330

2

2

 

Političke partije u kojima su izabrani poslanici i delegati iz reda Srba

Redni broj

Politička partija

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

SDP-Socijaldemokratska partija BiH

19866

9,404

4

2

Naša stranka

16 271

7,702

3

 

Izabrani poslanici u Skupštinu kantona/delegati u Dom naroda Federacije BiH

Redni broj

 

Prezime i ime

Broj glasova

Procenat

Direktni mandat

1

SDP-Socijaldemokratska partija BiH

Šućur Slaviša

2124

10.69

1

2

Naša stranka

Predrag Kojović

6367

39.13

1

3

Ukupno 1+2

-

8491

-

2

 

Političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj koje su izašle na izbore

Redni broj

Politička partija                          

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-

Milorad Dodik

790

0,794

0

2

SDS-Srpska demokratska stranka

247

0,117

0

3

Ukupno 1+2

1037

0,911

0

 

Popis stanovništva 2013. godine, Kanton Sarajevo 

Građana koji se izjašnjavaju kao Srbi  13300

 

Potrebno je da Jedinstvena srpska lista za Skupštinu kantona Sarajevo na opštim izborima 2018. godine, dobije oko 6330 glasova, što je izborni prag, ako predvidimo približan isti broj birača kao i 2014. godine.

Ako uzemo u obzir da će svi koji su glasali za SNSD i SDS  na opštim izborima 2014. godine , (1037) glasati i na ovim izborima za Jedinstvenu listu, dolazimo do podatka da je potrebno novih 5.293 birača, da bi lista prešla izborni prag od 3%, (6330), što je teško, vjerovatno nemoguće postići, prvo: teško je preuzeti tradicionalne Srpke birače koji glasaju i za građanske i za nacionalne bošnjačke stranke, drugo: nema dovoljno rezervnih, slobodnih, neopredjeljenih birača ni u Kantonu Sarajevo a ni van Kantona Sarajevo, Republika Srbija i druge zemlje.

Jedno od mogućih scenarija ,rješenja, da se dobije jedan poslanik i delegat je da se Jedinstvena srpska lista pojavi na izborima za Skupštinu kantona Sarajeva u koaliciji sa više  stranaka. To je postao neostvariv scenario onog trenutka kada su političke stranke iz Republike Srpske donijele odluku da idu samostalno na izbore za Skupštine Kantona u Federaciji BiH, i da tako realizuju politički princip da Srbi biraju svoje legitimne političke predstavnike, ali zaboravili su, u međuvremenu, izboriti se za politički princip koji bi to omogućio, a to je uspostavljanje srpske izborne jedinice na nivou kantona.

Skupština Kanton 10-25 zastupnika/poslanika

Ukupno birača

Ukupno nevažećih listića

Ukupno važećih

listića

Ukupno važećih listića sa redovnih biračkih mjesta

Ukupno važećih listića poštom

Ukupno važećih listića u odsustvu , mobilni i DKP

Ukupno potvrđeni

Izborni prag 3%

Ukupno izabrano srpskih poslanika

Ukupno

izabrano

delegata u Dom naroda FBiH

30864

1791

29673

28495

767

399

12

890

0

0

 

Političke partije u kojima su izabrani poslanici i delegati iz reda Srba

Redni broj

Politička partija

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

Savez nezavisnih socijaldemokrata -SNSD- Milorad Dodik

3.503

11.805

3

 

Izabrani poslanici u Skupštinu kantona/delegati u Dom naroda Federacije BiH

Redni broj

 

Prezime i ime

Broj glasova

Procenat

Direktni mandat

1

Savez nezavisnih socijaldemokrata -SNSD- Milorad Dodik

Mihajlović Slaviša

1657

 

1

2

Savez nezavisnih socijaldemokrata -SNSD- Milorad Dodik

Puzigaća Drago

803

 

1

3

Savez nezavisnih socijaldemokrata -SNSD- Milorad Dodik

Marčeta Mile

630

 

1

4

Ukupno 1+2+3

-

3080

-

3

 

Političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj koje su izašle na izbore

Redni broj

Politička partija                          

Broj glasova

Procenat

Direktni mandati

1

Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-

Milorad Dodik

3503

11,805

3

2

DNS-Demokratski narodni savez

671

2.261

0

3

Socijalistička partija

500

1,685

0

4

Ukupno 1

4674

-

3

 

Popis stanovništva 2013. godine, Kanton 10

Građana koji se izjašnjavaju kao Srbi  10905

 

Kanton 10 je kanton s obzirom na rezultate opštih izbora iz 2014. godine u kome Zajednička srpska  lista ima zagarantovan uspjeh, da čak dobije četiri poslanika iz reda Srba, pod uslovom da preko 60% posto Srba birača izađu na izbore. Ovdje nema opasnosti da se srpski glasovi podjele na više stranaka, jer 99% Srba glasa za srpske stranke.

Analiza prethodnih opštih izbora, 2014.godine,  za Skupštine kantona i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, potvrdila je tezu da je većina poslanika i delegate izabrana sa lista građanskih stranaka koje imaju sjedište u Federaciji BiH, i da su ih birali Bošnjaci i Hrvati, uz malu pomoć Srba.

Na osnovu analiziranog ponašanja srpskog biračkog tjela u Federaciji BiH, a i bošnjačkog i hrvatskog biračkog tijela, i biračkog tijela izbjeglih i raseljenihSrba,  postavljam hipotezu da će sa listi Zajedničke srpske liste u Skupštine Kantona i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na opštim izborima 2018.  biti izabrano od 5 do 8 poslanika, a sa građanskih političkih listi od 8 do 11 poslanika.

Zaključak:

Mislim da još nisu sazreli ljudski, politički i zakonski  uslovi da se izabere svih 17 delegata Srba u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, i na ovim izborima predviđam da će biti izabrano između 12 i 16 delegata.

Inicijativa Saveza Srba iz Regiona, o formiranju Zajedničke srpske liste, za izbore u Federaciji BiH, iz maja mjeseca ove godine, pa ponovo aktuelizovana početkom juna 2018.godine, dvadesetak dana prije predaja koalicionih lista, podržana i od nekih srpskih stranaka iz Republike Srpske i Federacije BiH, pokazuje da se na bolje mijenja odnos Republike Srpske i Republike Srbije prema Srbima u Federacije BiH.

Do sada smo bili statistička greška, zaostali Srbi, zaboravljeni od svojih matica, u žiži javnosti samo onda kada smo korišteni kao moneta za potkusurivanje u političkim borbama.

Ta pozitivna promjena, političara, vladinih zvaničnika iz Republike Srbije i Republike Srpske, iskazana, nadam se kao iskrena briga sa sve Srbe u regionu, pa tako i za nas u Federaciji BiH, utemeljena je na činjenicama:

 • da smo na najnižoj tački svih aspekata ljudskog života,
 • da nam je položaj izuzetno težak,
 • da smo obespravljeni i poniženi,
 • položaj Srba u Federaciji BiH je tragičan,
 • da su nas predstavljali nelegitimni i lažni predstavnici,
 • da “naši” politički predstavnici u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH nisu nikad pokrenuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa,
 • da su srpski delegati štitili interese svojih političkih stranaka sa sjedištem u FBiH, a ne vitalne interese svoga naroda.

Imajući sve ovo u vidu predlažu:

 • da strateški cilj svih srpskih političkih partija mora da bude opstanak Srba u Federaciji BiH (FBiH) i borba za njegova nacionalna i ljudska prava,
 • formiranje koalicija svih srpskih stranka pod nazivom Zajednička srpska lista,
 • političkim partijama  da se dogovore oko zajedničkog programa i da na predstojećim izborima u BiH izađu sa Zajedničkom srpskom listom za skupštine kantona i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH,

I te aktivnosti bi dovele:

 • do promjene slike o nama i promjene našeg položaja,
 • do ojačanja položaja srpskog naroda u Federaciji BiH,
 • do izbora legalnih i legitimnih srpskih predstavnika na više nivoa zakonodavne vlasti u Federaciji BiH ( u devet od deset skupština kantona) i za Predstavnički dom Federacije BiH, jer će Zajednička srpska lista preći izborni census od 3%.

Da bi se se ovo ostvarilo obećavaju da će:

 1. udruženja koja okupljaju izbjegle Srbe i Savez Srba iz regiona pokušaće okupiti oko pola miliona Srba koji imaju pravo glasa u Federaciji BiH,
 2. organizovati prijavljivanje protjeranih i izbjeglih Srba za glasanje na izborima u Federaciji BiH do 24. jula ove godine.

U svoje ime i u ime svih Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine , iako se ne slažem sa svim stavovima i akcijama političkih stranaka, i udruženja koja okupljaju izbjegle Srbe i Savez Srba iz regiona, molim:

 • Srpske partije iz Republike Srpske i Federacije BiH da formiraju koaliciju stranaka pod nazivom Zajednička srpska lista, i da se prijave na izbore za Skupštine kantona u Federaciji BiH i za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH,
 • Udruženja koja okupljaju izbjegle Srbe i Savez Srba iz regiona, da okupe 50.000 Srba koji imaju pravo glasa u Federaciji BiH, što bi omogućilo Srbima iz Federacije BiH , uz njihove glasove, da imaju svoje legalne i legitimne predstavnike u devet od deset skupština kantona i u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

 

 • Za Infomedia Balkan - Dušan Šehovac
 • Mr.sci.Dušan Šehovac, siciolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko,  aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!