Evo šta piše u pismu Evropske komisije upućenom Milanu Tegeltiji - Sudstvo na kocki

Evo šta piše u pismu Evropske komisije upućenom Milanu Tegeltiji - Sudstvo na kocki

Evropska komisija uputila je pismo Milanu Tegeltiji, predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U njemu stoji kako je u Mišljenju Evropske komisije naglašeno da su integritet i transparentnost ključni za povratak povjerenja u sudstvo.

Evropska komisija napominje da je pozdravila izvještaj eksperata koji je predstavljen na sastanku Podkomiteta za slobodu i sigurnost održanom početkom decembra 2019.

N1 je u posjedu pisma čiji vam transkript prenosimo u cjelosti:

Integritet i transparentnost su ključni za povratak povjerenja u sudstvo, kao što je i naglašeno u Mišljenju Europske komisije i nedavnom Izvještajem eksperata o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Europska komisija je pozdravila Izvještaj eksperata koji je predstavljen na četvrtom sastanku Podkomiteta za pravdu, slobodu i sigurnost održanom početkom decembra 2019.

Ovo tijelo je pozvalo vlasti u BiH, uključujući sve sudske institucije da odmah tretiraju zaključke Izvještaja eksperata kao i ključne prioritete iz Mišljenja Europske komisije. Vaša institucija, Visoki sudski i tužilački  savjet(VSTS) ima posebnu odgovornost u ovom poslu.

Što se tiče sjednice VSTS-a održane 19. decembra ove godine, kada je planirano da se razgovara o zaključcima eksperata, EK snažno ohrabruje Savjet da preduzme korake prema rješavanju pitanja unutar svojih ovlasti a koje zahtijevaju hitnu reakciju. To uključuje imenovanje, promociju i ocjenu nosilaca sudskih funkcija, edukaciju i obuku, transparentnost I komunikaciju, disciplinske procedure te provjeru postupanja.

U ovom kontekstu, usvajanje rigoroznog i kredibilnog sistema provjere postupanja tokom januara 2020. godine je od izuzetne važnosti. EK je već osigurala mišljenja eksperata o revidiranom Pravilniku o izjavama o imovinskom stanju. Uzeli smo u obzir vašu izjavu sa četvrtog sastanka Podkomiteta za pravdu, slobodu i sigurnost, koja se odnosi na tekuće sudske sporove, ali i dalje očekujemo brzu akciju VSTS-a u vezi s revidiranim Pravilnikom, u skladu sa zaključcima Izvještaja eksperata.

Kao što je naglašeno u Izvještaju, nedavni događaji pozivaju na jačanje revidiranog Pravilnika u svjetlu preporuka koje se nalaze u tom dokumentu. Posebno, svi imovinski kartoni koje su predali nosioci sudskih funkcija u skladu s revidiranim Pravilnikom se moraju podvrgnuti verifikaciji, a taj proces se mora smatrati kao prioritet i biti završen do kraja prvog semestra 2020. Funkcionalnost nezavisnog i financijski održivog 'odjela' unutar Sekretarijata VSTS-a mora biti uspostavljena i mora mu se povjeriti verifikacija imovinskih kartona. Ovom 'odjelu' mora biti omogućeno da traži sve neophodne informacije na osnovu memoranduma o razumijevanju koji će se zaključiti sa svim ovlaštenim institucijama u BiH. EK očekuje od svih relevantnih bh. institucija, posebno onih koje se bave provođenjem zakona, tužilačke, porezne i institucije za zaštitu podataka, da olakšaju ovaj proces

“Vjerujemo da će VSTS djelovati brzo i krajnje odlučno kako bi se implementirao novi sistem verifikacije izjava o imovinskom stanju, kao prvi važan korak ka jačanju integriteta i transparentnosti sudstva i ka odgovoru zahtjevima građana za pravdom. Ovo je dragocjena prilika za VSTS i njegove članove da postave pozitivan primjer. Kredibilitet cijelog sudstva je na kocki. Sigurni smo da će sudije i tužioci u cijeloj zemlji podržati ovaj važni proces”.

EK je pružala značajnu tehničku i financijsku podršku kako bi se ojačalo sudstvo i VSTS tokom proteklih godina, i nastaviće pružati podršku pod pretpostavkom da će i sudstvo i VSTS dati rezultate u smislu ciljeva reforme sudstva, posebno pokazujući nedvosmislene rezultate u domenu integriteta.

Očekujemo poziciju VSTS-a o pratećoj aktivnosti koja se odnosi na zaključke iz Izvještaja eksperata, posebno hitnih mjera za implementaciju novog sistema verifikacije izjava o imovinskom stanju.

Službe EK-a i Ured EU u Sarajevu stoje na raspolaganju za dalju podršku VSTS-u unutar ovih prioriteta.

Ovo pismo osim Tegeltiji, dostavljeno je i svim članovima VSTS-a, direktoru Sekretarijata VSTS-a i šefu EU Delegacije u BiH, Johanu Satleru.

Izvor: ba.n1info.com

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks