Fabrika glinice - Birač- tužila Vladu RS zbog oduzimanja imovine

Fabrika glinice - Birač- tužila Vladu RS zbog oduzimanja imovine

Fabrika glinice (FG) „Birač“ tužila je Vladu Republike Srpske zbog odluke da 14 bungalova i zemljište u Baošićima u Crnoj Gori, koje je bilo u vlasništvu fabrike, prenese na Republiku Srpsku i proda, saznaje portal CAPITAL.

Vlada RS je 7. novembra donijela Odluku o prenosu imovine FG „Birač“ u stečaju koja se nalazi u Baošićima u Crnoj Gori na Republiku Srpsku, te dala saglasnost FG „Birač“ za prodaju nekretnina u korist i za račun Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu RS.

Stečajni upravnik FG „Birač“ Lazo Đurđević obavijestio je Investiciono – razvojnu banku (IRB) RS da ne može postupiti po Odluci Vlade RS u vezi prodaje imovine u Baošićima jer je FG „Birač“ pokrenula upravni spor pred nadležnim sudom, te će postupati zavisno od odluke suda.

U FG „Birač“ su prethodno dobili mišljenje pravnika u kojem se kaže da „navedene nekretnine predstavljaju naknadno stečenu imovinu dužnika FG „Birač“, odnosno predstavljaju stečajnu masu i Vlada RS nije mogla donijeti odluku o prenosu ove imovine sa FG „Birač“ na RS, niti donijeti odluku o procjeni i prodaji ove imovine“.

Prema mišljenju pravnika, Odluka Vlade RS nije u skladu sa Zakonom o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima, te da navedena imovina ne može biti u pasivnom podbilansu.

„Ovom imovinom je moguće raspolagati samo na osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku“, mišljenje je pravnih savjetnika FG „Birač“.

Obavještavajući o ovom pitanju Odbor povjerilaca, stečajni upravnik FG „Birač“ Lazo Đurđević je, kako saznajemo, rekao da se „ne radi o imovini kao stvarima i nekretninama, već je riječ o nenaplaćenim potraživanjima od „Famosa“ iz RS, a ne preduzeća iz bivše Jugoslavije, te da kao takva imovina nije mogla ući u pasivni podbilans“.

„Ta imovina ne može pripadati RS. Sama odluka Vlade nije donesena u skladu sa Zakonom o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima, Zakonom o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu RS i Zakonom o imovini i potraživanjia kojima upravlja Fond. Nijedan od ova tri zakona ne predviđa da se prodaja vrši u njihovo ime. Treba pokrenuti spor radi zaštite stečajne mase. Tom imovinom smo raspolagali i upravljali“, naveo je Đurđević.

Odbor povjerilaca je na sjednici 26. novembra 2019. donio Odluku da je saglasan da se podnese tužba protiv Vlade RS, na sjednici 24. decembra Đurđević ih je obavijestio da je tužba podnesena.

O Odluci Vlade da proda imovinu u Baošićima CAPITAL je pisao u tekstu „Srpska prodaje 14 apartmana i voćnjak u Baošićima“.

U pitanju je 14 montažnih objekata apartmanskog tipa, svaki površine 45 kvadrata, izgrađenih na zemljištu površine 317 metara kvadratnih, voćnjak od 791 metar kvadratni i dvorište od 500 metara kvadratnih.

Ukupna površina je 2.238 metara kvadratnih. Procijenjena vrijednost zemljišta i objekata je 449.496 evra ili 876.517 KM.

Izvor: capital.ba/Infomedia Balkan

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks