Nisam lekar, ali stopa oboljenja od kancera u Srbiji povećala se i pre 1999.

Nisam lekar, ali stopa oboljenja od kancera u Srbiji povećala se i pre 1999.

Američki ambasador u Beogradu Kajl Skot rekao je da su mnogi stručnjaci zaključili da nema zdravstvene opasnosti u Srbiji ili bilo gde u svetu gde je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom i da slično tvrde i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine.

"Spremni smo da sarađujemo u svakom ozbiljnom naučnom istraživanju o tome", rekao je Skot i dodao da je SZO ukazala da osiromašeni uranijum ne predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Napominje da je program UN za zaštitu životne sredine 2001. sproveo istraživanje i zaključio da mesta sa osiromašenim uranijumom ne predstavljaju značajnu opasnost po zdravlje.

"Nekoliko srpskih naučnika, epidemiologa i radiologa je sprovelo nezavisna istraživanja koja nisu pronašla dokaze da osiromašeni uranijum izaziva zdravstvene probleme u Srbiji", naveo je Skot.

Prema njegovim rečima, i Međunarodna agencija za nuklearnu energiju je zaključila da je opasnost od konzumiranja hrane i vode izuzetno mala, jer uranijum nije prenet u lanac ishrane.

Skot je naglasio da je municija sa osiromašenim uranijumom korišćena gotovo isključivo na Kosovu i u manjoj meri na području Preševa i Bujanovca.

"Iako je nekome možda od političke koristi da rast nivoa oboljena od raka u Srbiji pripiše upotrebi osiromašenog uranijuma, nije mi poznat naučni dokaz koji bi to potkrepio", izjavio je Skot.

Ocenio je da bi podjednako prihvatljiva objašnjenja za viši nivo oboljenja od raka mogla biti pronađena u sve starijem stanovništvu Srbije, genetici, velikom broju osoba koje puše ili se na neki drugi način ne ponašaju zdravo ili u velikom broju neregulisanih otpada sa opasnim i kancerogenim materijama otkrivenim u Srbiji.

Skot je izrazio uverenje da će svaka studija zasnovana na naučnim podacima i uz uzimanje u obzir svih mogućih uzroka doći do istih rezultata kao prethodna istraživanja.

"Trenutak podnošenja zahteva za sprovođenje novog istraživanja i neke izjave povezane sa tim mogli bi dovesti do toga da se neko upita da li su inicijatori već došli do zaključka, bez obzira na to šta bi dokazi mogli pokazati", izjavio je Skot, uz konstataciju da nije lekar, ali da zna da je stopa rasta kancerogenih oboljenja u Srbiji počela da se povećava mnogo pre 1999. godine.

Podaci koje je video, kaže, ukazuju da je nivo dijagnostikovanog kancera u Srbiji srazmeran drugim evropskim zemljama.

"Nivo smrtnosti od raka je istovremeno znatno viši, što ukazuje na kasno dijagnostikovanje ili druge probleme prilikom lečenja, uključujući sporo prihvatanje inovativne medicine", rekao je Skot u izjavi Fonetu.


Izvor: Fonet