Pribe objavio porazni izvještaj za BiH: Žestoke kritike na rad VSTV-a i pravosuđa u cjelini

Pribe objavio porazni izvještaj za BiH: Žestoke kritike na rad VSTV-a i pravosuđa u cjelini

Priebe objavio porazni izvještaj za BiH: Žestoke kritike na rad VSTV-a i pravosuđa u cjelini.

Povodom 4. sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju održanog u Briselu danas je Reinhard Priebe predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u BiH.

Izvještaj eksperata je rezultat “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

U izvještaju koji je objavljen na ovom linku :http://europa.ba/wp-content/uploads/2019/12/ExpertReportonRuleofLawissuesinBosniaandHerzegovina.pdf?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clanak , problematizirano je funkcionisanje vladavine prava u našoj državi.

"Problemi sistemske vladavine prava se ne pojavljuju samo unutar pravosuđa, oni utječu i na sva druga područja. Da bi društvo bilo uspješno u suzbijanju korupcije, potrebna je kultura integriteta. Kao važna komponenta vladavine zakona sistema, postojeća nadzorna i preventivna tijela moraju obavljati svoje dužnosti sa odlučnosti i odgovornost. Štaviše, civilno društvo i mediji igraju važnu uuloga u jačanju vladavine zakona, što je na impresivan način pokazano u javnosti", navodi se u zaključcima sročenim u izvještaju.

Priebe u ovom izvještaju kao ekspert EU navodi da je potrebno uspostaviti povjerenje u pravosuđe.

"Potrebna su znatna poboljšanja u oblastima civilnog i krivičnog pravosuđa. Potrebni su konkrenti rezultate. Postupci u oblasti građanskih parnica su previše naporni, složeni i formalno im treba previše vremena. Pravosuđe u BiH se ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije", konstatira se u izvještaju.

Nadalje, on navodi da se VSTV na široko doživljava kao neprihvatljiva snaga u pravosuđu koja služi utjecajnim osobama ,"raznim interesima i političkim pokroviteljima"

Evropska unija je saopćila da pozdravlja ovaj ekspertski Izvještaj.

"Nalazi eksperata ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini. Evropska unija poziva sve političke lidere u BiH, nadležne vlasti, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju Komisije. Zahtjevi građana za pravdom, koji su naglašeni u Izvještaju, se moraju saslušati i ozbiljno razmotriti. U pitanju je kredibilitet pravosuđa kao i političkih vlasti. EU ih poziva da ispune očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pošten i efikasan pravosudni sistem. Razgovor o nalazima ovog Izvještaja se treba nastaviti. Članovi pravosudne zajednice, političkih vlasti i građani bi se trebali uključiti u reformu pravosuđa i pratiti aktivnosti koje će uslijediti nakon objavljivanja Izvještaja putem 'Platforme Pravo na Pravdu', koja je pokrenuta tokom javne debate 'Pravo na Pravdu’ održane 20. novembra 2019. godine", saopćeno je iz EU.

Dalje se ističe da je EU spremna da osigura neophodne dalje korake povodom nalaza iz Izvještaja, uključujući osiguravanje jačeg nadzora provjere integriteta.

Izvor: klix.ba

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks