Prije odmora nova zaduženje Republike Srpske za koridor -Pet ce- 150 miliona evra

Prije odmora nova zaduženje Republike Srpske za koridor -Pet ce- 150 miliona evra

U Banjaluci je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske održana sjednica Kolegijumu. Dogovoreno je da će četvrta posebna sjdenica biti održana 16. jula. Na dnevnom redu će biti samo dvije tačke.

Tako će poslanici prije odlaska na godišnji odmor da donesu odluku o još dva zaduženja. Prvo se odnosi na prihvatanje zaduženja prema Evropskoj banci za finansiranje projekta Koridor ''Pet ce'' – obilaznica Doboj u iznosu od 150 miliona evra. Drugo zaduženje su garancije koje Srpska može izdati u ovoj godini. 

Koji je maksimalni iznos niko od poslanika još ne zna tačno. Materijal Vlade RS sa tačnim detaljima, poslnici još nisu dobili. I bez toga, pojedini poslnici već sada znaju da odluke o novom zaduženju neće podržati.

''Ne mogu pojmiti sebi da je RS za jedan takav kratak dio puta Koridora ''Pet ce'' zadužuje za sve i jednu marku. Gdje završavaju prihodi od akciza i putarina kada vidite da nam poslanik Vukanović (Nebojša) poji krave po regionalnim putevima i da prikazuje rupe koje su veličine bombe nekih 100 kilograma'', rekao je šef Kluba poslanika SDS u NS RS Miladin Stanić.

Izgradnja mreže puteva i autoputeva nije sporna. Sporno je, kažu opozicionari, zaduženje, posebno ako se ima u vidu činjnica da se za te namjene prikuplja novac od akciza i putarina. Na godišnjem nivou se ubere oko milijarda maraka. 

''Pitanje je da li je neophodno toliko zaduženje i da li se moglo barem dijelom finansirati iz nekih drugih izvora. Razmilićemo o podršci jednoj ovakvoj odluci'', kaže šef Kluba poslanika PDP u NS RS Perica Bundalo.

Građanima se za izgradnju puteva, naplaćuje i porez prilikom registracije vozila. Kada se saberu prikupljena sredstva po raznim osnovama, za potrebe izgradnje autoputeva do sada je prikupljeno više od osam milijardi maraka. Ipak, za većinu radova se koriste kreditna sredstva. 

''Ja računam da je ovo najjednostavniji način da sa ovako niskim kamata i sredstvima koja kroz kvalitetan projekat očekujemo da dođu od evropskih investitora, Ja mislim da je to logično da velike investicije radimo na ovaj način. Sredstva od akciza koja stoje na posebnom računu su namjenjena između ostalog i za pokriće tih kreditnih sredstava kao jedna vrsta garancije'', izjavio je šef Kluba poslanika SNSD u NS RS Igor Žunić.

Koridor "Pet ce" kroz Srpsku prolazi dužinom od 46,6 kilometara. U trećoj fazi trebalo bi da veže petlju Johovac i Podnovlje, a četvrta vodi dalje ka Vukosavlju.


Izvor: rtvbn.com