Srbija: Za šest meseci 30.000 žena prijavilo nasilje

Srbija: Za šest meseci 30.000 žena prijavilo nasilje

Za šest meseci primene Zakona o zaštiti žrtava porodičnog nasilja više od 30.000 žena je prijavilo porodično nasilje, doneto je 6.000 pojediničnih planova za žene koje su bile žrtve nasilja, a 9.000 nasilnika iseljeno iz svojih stanova, izjavila je predsednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava Suzana Paunović.

Paunovićeva je na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na kojoj se raspravljalo o Izveštaju Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dobijene preporuke', Paunovićeva je navela da su članice UN prepoznale da Srbija prvi put ima efikasan sistem zaštite od porodičnog nasilja, kao i to da stanje ljudskih prava u Srbiji nije idealno, ali da ima napretka.

Inače, u pomenutom izveštaju su spomenuti podaci koji je srpska delegacija predstavila 24. januara pred Savetom za ljudska prava u Ženevi.

Paunovićeva je rekla da su mnoge članice UN pohvalile Srbiju za ono što je urađeno između dva Univerzalna periodična ciklusa, kao i da je pohvaljen postupak rada na Izveštaju.

''Pohvaljena je transparentnost u procesa izrade Izveštaja jer su učestvovali svi koji su imali priliku da daju pritužbe ili pokažu da neke stvari mogu da se unaprede. Izveštaj nije idealizovan, svaka stavka govori o zakonima koji su usvojeni i o kojima je postajala javna rasprava'', istakla je Paunovićeva.

Srbija je, dodala je, od Saveta za ljudska prava UN dobila 190 preporuka za unapređenje ljudskih prava, te da je odmah prihvaćeno 74, dok će se o preostalih 116 naknadno razmatrati.

Navela je da je našoj zemlji dat do 30.juna da se izjasni o tim preporukama.

Istakla je da je Srbija među retkima od 196 zemalja koja ima mehanizam koji prati kako se sprovode obaveze države prema UN i njenim konvencijama.

Upitana da li je prilikom predstavljanja Izveštaja bilo primedbi, predloga ili pohvala na deo o manjinskim pravima u Srbiji, Paunović je navela da je predočeno Savetu da je usvojen poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, u okviru Akcionog plana za poglavlje 23.

Taj dokument, kako je objasnila, treba da otkloni ključni problem, a to je puna implementacija Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjin i Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.


Izvor: Tanjug