Srpska uzela od Nove banke kredit od 90 miliona KM da bi Budžet bio u plusu isto toliko

Srpska uzela od Nove banke kredit od 90 miliona KM da bi Budžet bio u plusu isto toliko

Republika Srpska zadužila se kod Nove banke za 90 miliona maraka na period od osam godina, a ugovor je zaključen nedavno, otkriva portal CAPITAL.

Da Vlada planira dugoročno zaduženje u ovoj godini CAPITAL je objavio još u maju u tekstu “Srpska uzima kredit od 90 miliona KM”, a ovog mjeseca je to i realizovano nakon što je sproveden tender na koji su mogli da se prijave domaći i inostrani kreditori.

Na tender su stigle dvije ponude, jedna u vrijednosti od 9,23 miliona, a druga od 11,14 miliona KM bez PDV-a.

Prihvaćena je ponuda Nove banke od 9,23 miliona KM bez PDV-a, a ugovor je zaključen 5. septembra.

Ministar finansija RS Zora Vidović juče je rekla da je Budžet Srpske u plusu, i to za isti iznos za koji je i zaključen ugovor o kreditu, odnosno za 90 miliona KM.

Odluka o kreditnom zaduživanju Vlade RS propisivala je da se odobrava zaduženje RS kod domaćih i inostranih kreditora u ukupnom iznosu od 90 miliona KM kao i da je priliv novca po ovom osnovu planiran u budžetu za 2019. godinu.

Propisano je bilo i da Srpska uzima kredit na period od osam godina, uz grejs period od godinu dana, i po maksimalnoj kamatnoj stopi od 3,25 odsto godišnje.

Odlukama o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju RS u ovoj godini, koje je Narodna skupština RS usvojila, planirano je da se Srpska ukupno zaduži 591 milion KM.

Od tog iznosa, dugoročnim kreditima i obveznicama predviđeno je zaduženje od 371 milion KM, a oko 220 miliona emisijom trezorskih zapisa, o čemu je CAPITAL ranije pisao.

 

Izvor: capital.ba