Stojadin Knežević: Krah reforme pravosuđa u BiH – VSTS kao SIZ (drugi dio)

Stojadin Knežević: Krah reforme pravosuđa u BiH – VSTS kao SIZ (drugi dio)

Kada je počeo sa radom VSTS je imao 9 stranih članova i 8 domaćih a u prvih 10 godina kod svih odluka je glas stranih članova bio odlučujući, bez obzira na većinu. 
U prvom dijelu teksta smo rekli da „idealistički posmatrano, ovo tijelo je lijepo zamišljeno“ ali da se „vrlo brzo, u našim uslovima, VSTS pretvorio u nešto poput nekadašnjih samoupravnih interesnih zajednica“ (SIZ). Pored neobičnog biranja članstva još je nevjerovatnije udaljavanje iz sastava, pa tako, recimo predsjednika VSTS privremeno udaljava jedan od njegovih potpredsjednika ((Čl.7.st.2. Zakona o VSTS BiH (VSTV BiH))???

Stojadin Knežević: Krah Reforme pravosuđa BiH - Kako je igrom -zec trkač- u VSTS izabran Milan Tegeltija - PRVI DIO

Glavni posao VSTS bio je izbor nosilaca pravosudnih funkcija. U početku se izbor vršio prema nekim kriterijumima, a sada je bitna HALKA (veza). Tako je napravljen sistem da ako nemaš ličnu podršku nekog od članova VSTS, ne možeš biti imenovan, ni za jednu od funkcija u pravosuđu. 
Zbog toga se dešavaju apsurdi da su za sudije Suda BiH imenovani oni koji nemaju nikakvo iskustvo na sudijskim ili tužlačkim pozicijama (3 kandidata) ili da je jedna trećina tužilaca Tužilaštva BiH – početnici i Tužilaštvo BiH im je prvo imenovanje ili su samo godinu-dvije radili negdje u  pravosuđu. Skoro polovina sudija Suda BiH, su imenovani iz opštinskih i osnovnih sudova, a rade na najtežim krivičnim djelima.

 VSTS kao organ nikome ne polaže račun a preko njih idu sve donacije koje se upućuju u pravosuđe BiH iz EU. Tako je nastala anegdota u pravosudnim krugovima u kojoj se kaže: „otišla delegacija iz jednog suda iz Republike Srpske u jednu zemlju EU, u pratnji su im naravno zaposleni u VSTS. Dok su se ovi iz suda snebivali oko troškova i po tri puta „vagali“ šta je jeftinije, ekipa iz VSTS je operisala „zlatnim karticama“ ni malo ne štedeći“.

VSTS se pretvorio u statistički organ, a nemogu da riješe ni jedan pravi problem. 

Do apsurda je doveden i sistem edukacije sudija i tužilaca. Svaki sudija ili tužilac, u toku jedne godine, mora nekoliko dana provesti na edukacijama. Sve bi bilo u redu da edukaciju vode sudije vrhovnih sudova, što bi bilo normalno, jer u pravosuđu važi sistem hijerhije. Međutim, u sadašnjoj praksi, sudija opštinskog suda edukuje sudiju vrhovnog suda, zato što VSTS, ne želi da propiše da sudije vrhovnih sudova pored toga što donose odluke, edukuju sudije nižih sudova kako oni treba da donose odluke. 

Reforma je propala i kroz procesne zakone. Kako i zašto? Najbolji primjer je slučaj pok. Davida Dragičevića. 

Krivični postupak je definisan tako da tužilac, koji jedini ima diskreciono pravo, vodi postupak a da oštećeni bukvalno nema nikakva prava.
U ranijem zakonu o krivičnom postupku, oštećeni je imao znatna prava, a postojao je i institut privatnog tužioca. Sada svega toga nema! Oštećeni je prepušten na milost ili nemilost tužiocu, da li će ga upoznati sa nekim rezultatima istrage, ili neće, sve zavisi od tužiočeve dobre volje, itd. 
Na suđenju oštećeni, ili ako ima punomoćnika, ne može postavljati pitanja svedocima ili vještacima, direktno, nego jedino može zamoliti tužioca, da on postavi pitanje, pa je u milosti tužioca da li će se postaviti pitanje ili ne. 
Tako je u predmetu pok. Davida Dragićevića, njegov otac u milosti ili nemilosti tužioca, da li će mu dati neke dokaze iz istrage ili ne. A bilo bi logično da oštećeni ima pristup svim dokazima, kojima raspolaže tužilaštvo, jer je oštećni najviše zainteresovan. 

Preblem je što je pri izradi zakona o krivičnom postupku (u Bosni i Hercegovini ih ima četiri: ZKP RS, ZKP FBiH, ZKP Brčko D. i ZKP BiH) primijenjen model koji nije primijenjen u gotovo ni jednoj zemlji EU.  
Umjesto, što bi bilo logično, da se, ako je BiH zemlja koja treba da uđe u EU, za zakonski osnov uzme Zakon o krivičnom postupku Njemačke, pa takav donese i u BiH, a u tom zakonu postoje i oštećeni kao tužilac i privatni tužilac, u BiH je prihvaćeno nešto što nema nigdje u okruženju. 

Sada smo u situaciji kada i provodici i utemeljivači Reforme kao što je npr. Branko Perić, peru ruke, od same Reforme, iako je taj isti Perić, na samom početku uspostavljanja Reforme pokazivao takvu bahatost, da su se posjetioci jednog savjetovanja u Tesliću, osjećali vrlo neprijatno i poniženo, govore mi neki od mojih izvora, te da su u jednom trenutku imali utisak da Perić samo što nije počeo urinirati po njima. Jednostavo, on nije dozvoljavao da se stavi ni jedna primjedba na program reformi. Postavio se kao da je to sve dogma i da je sve od Boga dato. Sada i sam Perić, koji je kvalitetan kadar, vidi u kakvog se monstruma sve to izmetnulo. 

Zbog svega pomenutoga u ovom tekstu, ali i još mnogo drugih stvari, vlada percepcija o opštoj korumpiranosti pravosuđa, o potpunom neradu i slično. 
Iako su, prije svega, sudije prvostepenih sudova, preopterećeni, moraju da ostvare norme, koje su često nerealne a gotovo da se sve svelo samo na statistiku. 

Rezultati Reforme u Federaciji BiH praktično nisu dali nikakve rezultate, jer se u nekim sudovima na početak suđenja čeka i po nekoliko godina. 
Većina sudova, koji su ukinuti u Federaciji BiH, ponovo su osnovani, ali sporost kao karakteristika u njihovom radu i dalje ostaje. 

Poseban problem su izvršni postupci. Sve bivše članice SFRJ osim BiH, napravile su reformu izvršnog postupka, tako da cijeli, ili jedan dio izvršnog postupka, vode javni izvršioci. U BiH je zadržan stari sistem, da sve rade sudovi, što stvara još jedan dodatan problem. Stranka ima izvršnu odluku, ali je ne može izvršiti, jer mora voditi još jedan često dugotrajan postupak - izvršni.

 Sve u svemu, Reforma pravosuđa koja je vršena u BiH je proizvela katastrofalne rezultate. 

Najvećim dijelom za sve što imamo danas u pravosuđu BiH kriva je tzv. međunarodna zajednica pod čijom je dirigentskom palicom proizveden ovaj najmoćniji monstrum bosanskohercegovačkih mafijaških struktura preko koga se one obračunavaju sa svojim protivnicima i običnim građanima. Znamo da je put u pakao popločan dobrim namjerama a izgleda da se upravo to dogodilo tzv. međunarodnoj zajednici i Bosni i Hercegovini.

Realno posmatrano danas jedino Visoki predstavnik za BiH ili neki ogroman pritisak međunarodne zajednice može nešto promijeniti u pravosuđu BiH a prvi i neizostavni korak bi morala biti smjena kompletnog VSTS BiH, što zakonima ove države nije predviđeno, nakon koje bi trebala krenuti lustracija „po dubini“. Smjena samo prvog čovjeka VSTS BiH ne bi donijela ništa novo i predstavljala bi onu narodnu „sjaši Kurta da uzjaši Murta“. U koliko se to ne uradi i ne smijeni kompletan VSTS BiH, Bosna i Hercegovina će i dalje ostati u raljama ne samo pravosudne nego i ostalih mafijaških struktura koje u potpunosti upravljaju svim njenim institucijama a situacija je izuzetno alarmantna u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je zahvaljujući podršci korumpiranog pravosuđa i kriminalizovane političke elite postalo jedan otuđeni centar moći izvan svake kontrole a koji građani u Republici Srpskoj sve češće otvoreno nazivaju „huntom“.

Da li je sve ovo dovoljno da nakon više od pet godina od kako je konstatovano da je neophodno izvršiti Reformu Reforme pravosuđa u BiH ona i započne, saznaćemo, nadamo se, vrlo brzo?!

Šta je još potrebno da se dogodi i da se uradi, pa da se smijeni ovaj kompletan saziv VSTS BiH koji bezrezervno podržava svog prvog čovjeka i nakon video snimaka koji su obišli cijeli svijet a u kojima predsjednika VSTS BiH „potkiva“ njegov prijatelj iz SIPA novcem lokalnog tajkuna a na svu moguću sramotu ove vrlo upitne države nesrećnih ljudi, čijim institucijama, posebno uključujući i pravosuđe, potpuno upravljaju mnogobrojne moćne mafijaške strukture?! (Kraj)

Stojadin Knežević: Krah Reforme pravosuđa BiH - Kako je igrom -zec trkač- u VSTS izabran Milan Tegeltija - PRVI DIO

Za Infomedia Balkan
Stojadin Knežević, prof., dugogodišnji novinar, medijski radnik i medijski menađžer: Valter-a; Walter-a; Svet-a; Nezavisnih novina; Ekstra magazin-a; Bobar radija; Novinske agencije RS „SRNA“......