Sve prijave za Petra Đokića zaprimili smo od Poreske uprave

Sve prijave za Petra Đokića zaprimili smo od Poreske uprave

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske reagovao je na tekst objavljen na portalu Istinito pod naslovom ”Đokić u kriminalu do guše, Fond PIO falsifikovao uplate doprinosa za devet godina”.

U demantiju se navodi da se naslovom i sadržajem teksta Fond PIO Republike Srpske apsolutno netačno dovodi u vezu sa prijavom na osiguranje ministra Petra Đokića.

– Sve navedeno ni u kom slučaju ne može se dovesti u vezu sa Fondom PIO, budući da je propisima koji regulišu ovu materiju jasno definisano da prijavu na osiguranje obveznika doprinosa (osiguranika) u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa vrši uplatilac doprinosa podnošenjem prijave za upis u jedinstveni sistem na propisanom obrascu.

Takođe, članom 16. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 134/11,82/13 i 103/15) propisano je da se status osiguranika u obaveznom osiguranju stiče podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koji je podnio uplatilac doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave. 

Ističemo da je sve prijave i odjave kao i podatke o platama za osiguranika Petra Đokića za period 01.02.2011 do 07.10.2019. godine Fond PIO je zaprimio od Poreske uprave, kako je propisima i regulisano.

Proizilazi i potpuno je jasno da Fond PIO Republike Srpske ne treba stavljati ni u kakav konteks ove priče, te tražimo da se se ime Fonda i ne pominje i ne dovodi u bilo kakvu vezu sa ovim pitanjem, a najmanje sa samim postupkom prijave na osiguranje osiguranika, ministra, Petra Đokića, što nije i ne može biti u nadležnosti ovog Fonda, navedeno je u demantiju Fonda PIO RS.

 Izvor: istinito.com

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks