U Srbiji sve više stranih turista, ali postoji jedan problem

U Srbiji sve više stranih turista, ali postoji jedan problem

U Srbiju iz godine u godinu dolazi sve više stranih turista, među njima su i gosti iz Irana, a u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija Srbije (YUTA) kažu da trenutno postoji samo jedan licencirani vodič za farsi jezik.

Turisti iz Irana, zemlje sa kojom je uspostavljen bezvizni režim, samo u januaru ove godine ostvarili su 2.305 noćenja u Srbiji, a karte za letove na direktnoj avio-liniji između Beograda i Teherana, koja je u martu ponovno uspostavljena posle gotovo tri decenije, prodate su do juna. 

Veliki problem je, navode u YUTA, i sa izraelskim grupama koje dolaze, jer je hebrejski takođe među najdeficitarnijim jezicima, a nema dovoljno vodiča ni na turskom jeziku. 

Direktor YUTA Aleksandar Seničić rekao je za Tanjug da nedostaju i turistički vodiči za strane goste sa azijskog trižišta, kao što su Kina, Koreja i Japan. 

Zato YUTA, kaže, zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunkacija, turističkim organizacijama Srbije i Beograda treba zajednički da radi kako bi se animirali studenti tih jezika da se prijave na konkurs koji raspisuje resorno ministarstvo. 

"Pokušavamo da animiramo studente ovih jezika da se prijave i da pomognu sebi jer je potpuno evidentno da će imati posla", rekao je Seničić. 

Naveo da je u Srbiji registrovano više od 1.000 turističkih vodiča, ali da ti spiskovi nisu javno dostupni. Dodao je da se veliki broj njih više ne bavim tim poslom, a u međuvremenu neki su i preminuli. 

Zato predlaže da se uradi ozbiljna analiza kako bi se videlo ko se još uvek bavi tim poslom, a kaže da bi trebalo i razmisliti o relicenciranju, koje bi bilo spovedeno jednom u dve ili tri godine. 

Seničić je rekao da se veliki broj turističkih vodiča ne bave tim poslom konstantno nego povremeno, te da se menjaju okolnosti pa se mora proveriti njihovo znanje i videti da li je sve u skladu sa važećim propisima. 

Objasnio je da konkurs za prijavljivanje za turističke vodiče raspisuje resorno ministarstvo, najčešće jednom godišnje i to krajem septembra ili početkom oktobra, odnosno na kraju turističke sezone. 

Poslednjih godina je, navodi, bila praksa da se na konkurse prijavljuje između 300 i 500 vodiča i oko 300 pratilaca. 

"Nakon provere dokumentacije, svi oni koji uđu u taj proces polažu preliminarne ispite kad je reč o opštem obrazovanju, psihičkom stanju i poznavanju jezika i tek nakon toga se formira konačan spisak onih koji mogu da idu na takozvanu obuka za turističke vodiče", kaže on. 

Obuka se sprovodi na više lokacija i to u YUTA, organizaciji Udruženja turističkih vodiča Srbije i Udruženja turističkih vodiča Beograda. 

"Polaznici kursa ne moraju da koriste tu vrstu edukacije, mogu sami da se informišu i nabave literaturu koja im je potrebna za polaganje ispita", dodaje on. 

Kako je rekao, nakon polaganja svih ispita, ukupno sedam za vodiče i pet ispita za pratioce, polaže se praktični deo ispita, obično na manastirskim turama po Srbiji u trajanju od dva do tri dana, gde se proverava njihovo znanje koje su stekli na kursu. 

"Time se završava kompletan proces. Svi koji polože dobijaju legitimacije Ministarstva trgovine vezano za vodičku službu i tu legitimaciju su dužni da nose svaki put kada vode grupu", kaže Seničić. 

Ceo proces traje od oktobra, kada se objavljuje konkurs, do kraja aprila i početka maja, odnosno sedam do osam meseci, dok edukacija traje između jedne i tri nedelje u zavisnosti gde se pohađa kurs.

 

Foto: Thinkstock

Izvor: Tanjug/B92