Vlada RS - Za portparola traže filozofa, za vozača konobara (Video)

Vlada RS - Za portparola traže filozofa, za vozača konobara (Video)

Ministarstvo privrede i preduzetništva objavilo je konkurs za portparola i vozača. Ništa tu ne bi bilo neobično da nisu uslovi za portparola da bude filozof i da je fakultet završio u Srbiji, a vozač da bude po zanimanju konobar. Ipak, iz ministarstva su demantovali informacije o namještanju konkursa.

Izmjenama pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Ministarstvo privrede i preduzetništva prilagođava uslove za zapošljavanje podobnih kadrova.

Tako na primjer Viši stručni saradnik za politike unapređenja konkurentosti privrede mora da ima završen i Filozofski fakultet, što je nespojivo sa navednim radnim mjestom, osim ako postoji osoba kojoj je ta pozicija i namijenjena.

Takođe,  traži se i vozač koji treba da ima završenu srednju ugostiteljsku školu.

Iz ministarstva su demantovali navode da se konkursi za radna mjesta namještaju.

"Radna mjesta na poziciji Viši stručni saradnik za politike unapređenja i konkurentnost privrede nisu poupnjena jer u ovom momentu nije u toku procedura za popunu tih radnih mjesta. Radno mjesto na poziciji vozača je popunjeno danom formiranja tog ministarstva i isto lice je na to mjesto došlo preraspodjelom iz drugog republičkog organa što znači da nije bilo niti je planirano novo zapošljavanje na pomenutu poziciju“, piše u odgovoru Ministarstva.

Na pojedinim radnim mjestima favorizuju se smjerovi i zvanja koja se mogu steći samo u određenoj instituciji. Na primjer, za poziciju Višeg stručnog saradnika za odnose sa javnošću traži se završen Fakultet za evropski biznis i marketing, a koji se nalazi u sklopu Evropskog univerziteta u Beogradu.

Međutim, resorno ministarstvo je i tu informaciju demantovalo.

"Pozicija višeg stučnog saradnika za odnose sa javnošću nije namijenjena nikome nego se na tu, kao i na druge pozicije, dolazi putem javnih oglasa i konkursa u skladu sa procesima. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću zasnovao je radni odnos u propisanoj proceduri i ima završen Кomunikološki fakultet“, stoji u odgovoru Minsitarstva privrede.

Ovo je samo jedna od mnogih neregularnosti koje se dešavaju kod zapošljavanja u javne institucije, ističu u opoziciji.

Smatraju da ovakvo ponašanje javnih institucija sporno jer se ugožavaju prava svih građana na fer zapošljavanje.

 „Vlada i institucije koje su u nadležnosti vlade su postali smještaj za stranački podobne ili na neki drugi vid izabranih ljudi izabranih predstavnika vlasti. Najvažniji resurs svake zemlje jesu ljudi i ako vi postavljate ljude samo po kriterijumu stranačke pripadnosti, rođačko-kumovsko rodbinskih veza onda ćete imati zemlju kakvu imate a znamo svi kakva je situacija u našoj zemlji“, smatra poslanik PDP-a u NS RS Jelena Trivić.

Mogućnosti izmjena posebnih uslova, kao i visok značaj intervjua kod bodovanja kandidata na javnim konkursima, otvorili su u domaćim institucijama praksu da se konkursi prilagođavaju onima koji su podobni po raznim osnovama, umjesto da se prilika da najsposobnijim kadrovima.

VIDEO:

 

Izvor: rtvbn.com

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks