Završeno polaganje podmorskog kabla sa crnogorske strane

Završeno polaganje podmorskog kabla sa crnogorske strane

Polaganje podmorskog energetskog kabla između Italije i Crne Gore u crnogorskom podmorju, završeno je u subotu, piše Pobjeda. 

Crna Gora će, kada kompletan projekat bude gotov, biti u središtu energetskih tokova povezujući se sa energetskim sistemom Italije i zapadne Evrope, čime će postati energetska spona zapadnog Balkana sa EU.

Polaganje kabla, dugog 157 kilometara, sa crnogorske strane išlo je dinamikom bržom od planirane, tako da su posljednji metri položeni u subotu, potvrđeno je Pobjedi iz izvora bliskih kompaniji Terna. 

Polaganje podmorskog kabla sa crnogorske strane počelo je 20. novembra. Kabl se polagao sa broda Skarerrak norveške kompanije Neksans, koji je specijalizovan za taj posao.

Podmorski kabl, čija ukupna dužina između Peskare i rta Jaz iznosi 455 kilometara, sastoji se iz tri dijela. 

Italijanska kompanija Terna je od obale Italije već položila 136 kilometara kabla početkom prethodne godine, a nakon završetka polaganja sa crnogorske strane, u januaru, kreće se sa polaganjem trase koja će povezati ta dva dijela kabla. 

Terna planira da početkom naredne godine položi kompletan podmorski kabl, dok bi cijeli projekat energetskog povezivanja trebalo da bude završen krajem 2018. godine. 

Radovi se obavljaju po dnu Jadranskog mora na dubini koja dostiže i do 1,2 hiljade metara, sa nominalnim kapacitetom prenosa jednosmjerne struje od hiljadu megavata (MW). 

Početkom oktobra počelo je polaganje kopnenog dijela kabla sa crnogorske strane, od oko šest kilometara, od rta Jaz do trafostanice Lastva. Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je početkom avgusta građevinsku dozvolu kompaniji Terna Crna Gora za postavljanje podmorskog energetskog kabla kroz crnogorsku teritoriju. 

Trasa kabla počinje od ulaska u teritorijalne vode Crne Gore i završava se priključenjem na konvertorsku stanicu u Lastvi Grbaljskoj. 

Najavljeno je da će se istovremeno i paralelno sa energetskim položiti i optički kabl za telekomunikacione veze. 

U okviru tog projekta Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) gradi trafostanicu Lastva i 400-kilovoltni dalekovod Lastva – Čevo – Pljevlja. U izgradnju trafostanice Lastva, kao dijela glavnog projekta, investiraće se 38,5 miliona EUR, dok će investicija za dalekovode od Lastve do Čeva iznositi 28,5 miliona EUR, a od Čeva do Pljevalja 39 miliona EUR.

Iz Vlade je ranije saopšteno da će nakon puštanja u pogon podmorskog kabla biti obezbijeđeni i značajni prihodi za Crnu Goru po osnovu udjela CGES-a u ukupnom kapacitetu kabla – 20 odsto od instalisanih hiljadu MW. 

Ugovor o povezivanju Italije i Crne Gore energetskim kablom potpisan je sredinom novembra 2010. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko milijardu EUR.

 

 

Izvor: Agencije