Bankama u Srpskoj zabranjena isplata prošlogodišnje dobiti

Bankama u Srpskoj zabranjena isplata prošlogodišnje dobiti

Agencija za bankarstvo Republike Srpske zabranila je isplatu dobiti banaka iz 2019. godine, navodi se u odgovoru koji je Agencija dala na upit banaka u vezi sa privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19, izvještava Indikator.ba. “Uzimajući u obzir činjenicu da se u ovom trenutku ne mogu tačno procijeniti efekti krize koja je izazvana pandemijom u svijetu i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini odlukom je zabranjena isplata dobiti za 2019. godinu“, navodi se u odgovoru Agencije.

Jedna od banaka zatražila je tumačenje u vezi sa isplatom dividendi i varijabilnih naknada, budući da je Agencija još 17. marta uputila dopis bankama pod nazivom “Preporuke bankama u pogledu sprovođenja mjera za ublažavanje negativnih efekata virusa COVID -19” koji se “čitao” kao preporuka mjere a ne obaveza ukoliko isplatama dividendi i varijabilnih naknada nije ugrožena likvidnost niti kapitalna adekvatnost banke, kao i da će ova preporuka biti stavljena van snage u toku godine, po isteku vanredne situacije.

Odgovorom na upit banke, Agencija za bankarstvo je jasno stavila do znanja da se više ne radi o preporuci, nego da je isplata dividendi iz dobiti za 2019. godinu zabranjena.

Kada je, riječ o isplati varijabilnih naknada zaposlenima Agencija za bankarstvo RS takođe je zauzela sličan stav. “Odluka o isplati varijabilnih naknada se može donijeti, ali je u tom slučaju isplatu potrebno odgoditi (bez obzira na iznos varijabilnih naknada)“, navela je Agencija u odgovoru na upit jedne od banaka u Republici Srpskoj.    

Izvor: indikator.ba

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks