Dubioza! Budžet Republike Srpske na kraju 2023.godine u minusu od skoro 400 miliona maraka


Dubioza! Budžet Republike Srpske na kraju 2023.godine u minusu od skoro 400 miliona maraka

Budžet Republike Srpske je na kraju protekle fiskalne godine iskazao deficit od skoro 320 miliona maraka, dok je ukupni deficit od oko 390 miliona maraka.

Navodi se ovo u mišljenju Fiskalnog savjeta Republike Srpske, a koji se odnosi na izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2023. godine.

Ovaj  deficit je čak i mnogo veći ako mu se dodaju i deficit koje su ostvarile jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi Ii opštine.

“Izvršenje budžeta za 2023. godinu ima za rezultat budžetski deficit u iznosu od 257.864.346 КM. Ostvareni budžetski deficit je veći za oko 1% u odnosu na Rebalansom planirani iznos, a što je rezultat niže realizacije budžetskih prihoda.

U prvoj polovini 2023. godine nastavljeno je usporavanje privredne aktivnosti koje je započeto tokom 2022. godine usljed višestrukih kriza, a što se odrazilo na realizaciju osnovnih budžetskih kategorija. Iskazani budžetski deficit predstavlja razliku bruto budžetskog deficita u iznosu od 80.556.138 КM i neto izdataka za nefinansijsku imovinu koji su iskazani u negativnom iznosu od 177.308.208 КM.

Iznos prethodno navedenog budžetskog deficita, koji predstavlja budžetski rezultat budžeta u užem smislu riječi, neophodno je uvećati za iznos rashoda obračunskog karaktera u iznosu od 19.786.840 КM, tako da ostvareni deficit na opštem fondu (01) iznosi 277.651.186 КM”, navodi se između ostalog u ovom mišljenju.

Dodaje se i kada se ostvareni deficit na fondu koriguje za ostvarene rezultate na ostalim fondovima Budžeta Republike Srpske, a koji sa uključivanjem obračunskih rashoda podrazumijeva deficit od 39.076.553 КM, dobije se ukupan tekući deficit korisnika budžeta Republike u visini od 316.727.739 КM.

“Kada se deficitu budžeta Republike dodaju ostvareni deficiti jedinica lokalne samouprave i deficit fonda socijalne sigurnosti, uključujući i korekcije međusobnih transakcija između svih učesnika u iznosu od 19.294.407 КM ukupan deficit na dan 31.12.2023. godine iznosi 390.886.252,30 КM što čini 2,49% ostvarenog BDP-a u 2023.godini”, dodaje se u mišljenju Fisalnog savjeta.

Neto finansiranje na fondu za period 01.01-31.12.2023. godine je negativno i iznosi 82.774.882 КM, stoji u izvještaju.

“Rebalansom budžeta za 2023. godinu planirano je pozitivno neto finansiranje u iznosu od 255.382.100 КM, što ukazuje na značajno negativno odstupanje izvršenja u odnosu na plan. Analiza neto zaduženja za 2023. godinu pokazuje da su primici od zaduženja manji za 30,54% u odnosu na Rebalansom planiran iznos, dok su izdaci za otplatu dugova za 0,49% manji u odnosu na planirane Rebalansom budžeta za 2023. godinu“, navodi Fiskalni savjet Republike Srpske.

Foto naslovna: Gerila
Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter