Izvještaj Europske komisije o BiH: Da li je zbog migranata ugrožen bezvizni režim?

Izvještaj Europske komisije o BiH: Da li je zbog migranata ugrožen bezvizni režim?

Europska komisija je objavila izvještaj o uslovima koje pojedine države trebaju ispuniti kako bi zadržale bezvizni režim sa državama Schengena. U izvještaju Komisija upozorava vlasti BiH da očekuje poboljšanje kada je riječ o sprečavanju ilegalnih migracija.

U direktnu vezu dovodi se zadržavanje bezviznog režima i potreba BiH da poboljša granične kontrole, spriječi zloupotrebe, aktivnije pokrene borbu protiv organiziranog kriminala i pojača operativnu saradnju sa državama koje su članice Europske unije te sa Frontexom.

Dodaje se da je BiH uložila značajne napore u pogledu granične kontrole i podizanja svijesti javnosti kroz ciljane informativne kampanje o negativnim efektima zloupotrebe bezviznog režima.

"BiH se nastavila suočavati s ilegalnim migracijskim izazovima, uključujući protok državljana trećih zemalja kroz BiH ka području 'Šengen plus'. Nakon povećanog priliva izbjeglica i migranata u 2018. i 2019. godini vlasti su angažirale sve raspoložive pripadnike granične službe. Međutim, od vlasti se zahtijeva značajno poboljšanje u upravljanju granicama i migracijama, uključujući sposobnost prijema i koordinacije između institucija na različitim nivoima", naglašeno je u Izvještaju.

Dodaje se da Koordinacijsko tijelo u Ministarstvu sigurnosti koje je odgovorno za praćenje migracijskih trendova i djeluje kao operativno sjedište u slučaju krize, ne funkcionira efikasno, posebno u pogledu dodjele pogodnih prostora za prihvatne centre i preseljenja tražilaca azila i migranata u raspoloživi smještaj.

"Ozbiljni su nedostaci u efikasnom pristupu tražiocima azila, a zbog vrlo ograničenih ljudskih resursa i operativnih kapaciteta. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona, zbog neusklađenosti krivičnog zakonodavstva u zemlji pogoršane slabom institucionalnom koordinacijom i vrlo ograničenom razmjenom obavještajnih podataka", istaknuto je.

Dodaje se da Bosna i Hercegovina nije imenovala nacionalnu kontaktnu tačku kako je predviđena Sporazumom o operativnoj saradnji s Europolom koji je potpisan u maju 2017.

Izvor: radiosarajevo.ba

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks