Ljudi u institucijama se trude da Zakon o porijeklu imovine ne zaživi a političari-kriminalci im pomažu (Foto)


Ljudi u institucijama se trude da Zakon o porijeklu imovine ne zaživi a političari-kriminalci im pomažu (Foto)

Sudije nisu spremne za primjenu Zakona o porijeklu imovine RS. Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu RS koji je usvojen u februaru prošle godine uskoro stupa na snagu, a nadležni nisu preduzeli sve neophodne korake kako bi se odmah počelo sa njegovom primjenom.

Ovaj zakon specifičan je po tome što za razliku od ostalih zakonskih rješenja koja stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja, sadrži odredbu koja kaže da stupa na snagu godinu dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS. Pošto je objavljen 23. februara prošle godine, to znači da stupa na snagu za nešto više od mjesec dana i da su nadležni imali dovoljno vremena da donesu sve neophodne podzakonske akte, ali to nije urađeno.

Poslanik SDS-a i član Zakonodavnog odbora Dragomir Vasić kaže da je do sada trebao da bude završen sav nomotehnički posao kako bi se u utvrđivanje porijekla imovine moglo krenuti čim zakon stupi na snagu.

„Razumljivo je da se ministrima i ostalima ostavi rok od nekoliko mjeseci za donošenje podzakonskih akata za provođenje zakona koji stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku, ali u ovom slučaju su imali rok od godinu dana za te stvari“, kaže Vasić za CAPITAL.

Bez obzira na to što zakon kaže da će se pojedini pravilnici donijeti tri mjeseca nakon stupanja zakona na snagu, on kaže da svi ti pravilnici već treba da budu  spremni da ih resorni ministar potpiše već prvog dana po stupanju zakona na snagu.

„Taj zakon je odavno trebalo donijeti u Republici Srpskoj i bilo kakvo odugovlačenje pokazaće da vladajuća klika nema iskrenu namjeru da se taj zakon počne primjenjivati“, kaže Vasić.

S druge strane, iz Poreske uprave RS kažu da je za proteklih 11 mjeseci urađen veliki posao u vezi sa Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.

„Donesen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji za koji je Vlada RS dala saglasnost 21. jula prošle godine, a pravilnikom je utvrđena nadležnost novog Sektora za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu“, navodi se u odgovorima portparola PURS Nikole Salapure na pitanja CAPITAL-a.

Pored toga, navodi dalje Salapura, dostavljen je i budžetski zahtjev za 2023. godinu koji sadrži i dodatna sredstva za rad novog Sektora, a u skladu sa tim vršiće se zapošljavanje radnika u tom Sektoru.

„U proteklom periodu obezbijeđene su i poslovne prostorije i tehnička sredstva za rad zaposlenih u Sektoru“, navodi Salapura.

Prema njegovim riječima, doneseno je Metodološko uputstvo za razmjenu podataka kojim je preciznije definisano pitanje razmjene podataka bitnih za rad Sektora, a tiču se razmjene informacija sa drugim državama.

Podrška

Zakon o utvrđivanju porijekla imovine kaže da će MUP RS, Ministarstvo finansija, Agencija za bankarstvo RS, RUGIPP, APIF, Centralni registar hartija od vrijednosti i drugi organi i institucije koje vrše javna ovlašćenja odrediti zaposlene za podršku PURS u roku od tri mjeseci od dana objavljivanja zakona.

„Održan je sastanak sa predstavnicima tih organa i institucije, nakon čega su dostavili imena lica za podršku PURS u primjeni ovog zakona“, kaže portparol PURS.

„U toku je izrada Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica i Pravilnika o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole, a koji će kako je propisano zakonom biti doneseni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona“, kaže Salapura.

On je kratko rekao da će ti pravilnici biti doneseni u propisanom roku od tri mjeseca, a vjerovatno i mnogo prije isteka tog roka.

Bezbjednosne provjere

Prema članu 22. Zakona o utvrđivanju porijekla imovine, MUP RS na pismeni zahtjev direktora Poreske uprave obavlja bezbjednosne provjere zaposlenih u Sektoru za utvrđivanje porijekla imovine. Iz PURS kažu da će bezbjednosna provjera zaposlenih u Sektoru biti izvršena prije njihovog stupanja na rad.

„MUP RS uradiće svoj dio posla u skladu sa zakonom i nakon što dobije zahtjev za vršenje bezbjednosnih provjera“, kaže portparol MUP-a Mirna Miljanović.

Zakon kaže da su zaposleni u Ministarstvu finansija i PU dužni da pohađaju stalnu obuku iz oblasti postupka utvrđivanja porijekla imovine, kao i da Program i način sprovođenja te obuke propisuje ministar. Iz Ministarstva finansija nisu odgovorili na naša pitanja da li je i zašto još nije propisan taj program.

Isto tako, zakon kaže da Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS propisuje Program, način sprovođenja i trajanje obuke sudija za sticanje posebnih znanja o postupku utvrđivanja imovine i posebnom porezu. Iz ovog Centra nisu odgovorili da li su propisali navedeni Program, ali prema našim saznanjima, to nije urađeno i nijedan sudija još nije prošao obuku.

Podsjećamo, ovim zakonom predviđeno je da se, ukoliko lica ne mogu da dokažu način sticanja imovine, ta imovina oporezuje po stopi od 75 odsto nakon čega se obavezno upoznaje i tužilaštvo koje utvrđuje da li je ta imovina stečena određenim krivičnim djelom.

Piše: Darko Momić
Foto naslovna: Pixabay
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter