Na čuvenom escrow računu Vlade Republike Srpske ostalo manje od šest miliona KM (Dok.)


Na čuvenom escrow računu Vlade Republike Srpske ostalo manje od šest miliona KM (Dok.)

Na posebnom escrow računu, na koji Republika Srpska prikuplja novac od privatizacije i sukcesije imovine bivše SFRJ, na kraju prošle godine bilo je svega 5,8 miliona KM.

U prošloj godini na escrow račune je vraćeno 18 miliona KM, a veći dio tog iznosa vratio je Fond zdravstvenog osiguranja po osnovu zajma koji mu je Vlada ranije odobrila.

Istovremeno, lani je sa escrow računa povučeno 54,7 miliona KM, od čega je više od polovine tog iznosa otišlo Fondu za razvoj i zapošljavanje i Fondu stanovanja, kojima upravlja Investiciono-razvojna banka (IRB) RS.

Fondu za razvoj i zapošljavanje RS je u dva navrata isplaćeno ukupno 15 miliona KM.

Kako je navedeno u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta RS, s ciljem ublažavanja uticaja i saniranja posljedica izazvanih pojavom pandemije virusa COVID-19  isplaćeno mu je deset miliona KM.

Dodatnih pet miliona sa escrow računa ovom fondu je odobreno za realizaciju Privredno-razvojnog programa, a u skladu sa izmjenom Plana dokapitalizacije fondova kojim upravlja IRB, prema odluci Vlade RS, a po istom osnovu, Vlada je i Fondu stanovanja odobrila 13,4 miliona KM.

Značajan iznos odobren je i „Putevima RS“ za rekonstrukciju i izgradnju puteva i saobraćajnica, o čemu je CAPITAL ranije pisao u tekstu Puteve finansiraju sa escrow računa, a od putarina neraspoređeno 120 miliona KM.

U dokumentu je navedeno i da je na kraju prošle godine postojala obaveza vraćanja još 17,7 miliona KM na escrow račun.

Od toga se 17 miliona odnosi na novac koji je odobren za izgradnju i opremanje Nove bolnice u Bijeljini i taj iznos je trebao biti vraćen krajem januara ove godine, dok se 700.000 KM odnosi na obavezu plaćanja PDV-a za dva projekta.

Takođe, postoji i obaveza vraćanja 14,5 miliona КM pozajmljenih Robnim rezervama još 2012. godine, ali taj dug vjerovatno nikada neće biti vraćen s obzirom na to da su Robne rezerve u stečaju i bez značajnije imovine.

Piše: Marina Čigoja Ljubojević
Foto naslovna: capital.ba
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter