Nakon korone u većini država doći će do izgradnje socijalizma skandinavskog ili SFRJ tipa

Nakon korone u većini država doći će do izgradnje socijalizma skandinavskog ili SFRJ tipa

General i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac u intervjuu za Insajder odgovara na pitanja šta će biti sa svijetom nakon epidemije korona virusa, da li bi Italija mogla biti sljedeća članica koja će napustiti Evropsku uniju, zašto je NATO zakazao u vrijeme epidemije korone, šta će biti sa zemljama i liderima Zapadnog Balkana...

INSAJDER: Kakva su Vaša predviđanja, šta će biti sa svijetom nakon što se završi epidemija korona virusa? Da li će kao što se priča doći do novog geopolitičkog ustrojstva svijeta?

GRAHOVAC: U mojoj knjizi „Tri cunamija – Evropa je ranjena“,  koja je objavljena prije tri godine, tvrdio sam da su se svi oblici kapitalizma koji vladaju u različitim državama svijeta potpuno preobratili u neoliberalizam, koji nije ništa drugo nego je veoma opak oblik fašizma u kome je čovjek – pojedinac ugrožen, a ni sam ne zna od koga je konkretno ugrožen.

Društveni odnosi u većini zemalja bi se mogli okarakterisati kao robovlasnički  jer robovlasnik nije veleposjednik nego je robovlasnik ona partija koja ima vlast. Sadašnji državno-politički sistemi u većini država su neodrživi  jer je parlamentarna demokratija u suštini urušena pa je neizbježan jedan oblik revolucionarnih promjena.

Neizbježno je da će u većini država doći do izgradnje socijalizma, ne onog tvrdog državnog socijalizma, nego onakvog kakvog imaju skandinavske države ili onog kakvog je imala bivša SFRJ u kome bi na bolji način bile upodobljene političke slobode. To je neminovnost koja će, siguran sam, uskoro doći.

INSAJDER: Zašto je Evropska unija pala na epidemiji korona virusa, kakva je dalja sudbina EU? Da li bi Italija mogla biti naredna članica, nakon Velike Britanije, koja bi napustila Evropsku uniju?

GRAHOVAC: U pomenutoj knjizi opširno sam elaborirao da je sadašnje ustrojstvo u EU neodrživo i da će ona u budućnosti biti reformisana i organizovana u pet klubova. Da sada šire ne  elabororam, ali je sigurno to da EU danas ima i sistemskih i konstrukcionih nedostataka, a u takvim sistemima birokratija vrlo lako potroši svoju supstancu. Upravo se to danas dešava u EU pa ne treba da čudi što se ona ne snalazi u ovakvom krupnom izazovu kao što je pandemija korona virusa.

INSAJDER: Šta se desilo sa NATO-m, zašto je zakazao u vrijeme epidemije korona virusa? Zašto medicinsko osoblje NATO-a nije pomagalo stanovništvu ugroženih zemalja članica, već su članicama EU i NATO kao što su Italija i Španija u pomoć pritekli medicinari iz "neprijateljskih" Rusije i Kine?

GRAHOVAC:  NATO se nalazi u tipičnom negativnom transferu navika iz prethodnih vremena. I NATO je previše birokratizovan pa njegovi čelni ljudi kao da još uvijek ne shvataju da Varšavski ugovor ne postoji, a njihovo stalno pogledivanje na Rusku Federaciju iscrpljuje njegove kreativne sposobnosti. NATO ima jednu krupnu doktrinarnu grešku – umjesto da Ruskoj Federaciji neprekidno nameće partnerstvo i prijateljstvo, NATO birokrate i dalje odmjeravaju odnos vojnih snaga sa RF koje, siguran sam, nikada neće biti upotrijebljene. Zbog toga NATO postaje inferioran u odnosu na ozbiljnije izazove i rizike negoli što su oni vojni, a to se upravo sada dešava u vezi pandemije korona virusa.

INSAJDER: Šta bi se nakon svega u budućnosti moglo dešavati sa državama Zapadnog Balkana i njihovim EU i NATO putem?

GRAHOVAC: Države Zapadnog Balkana imaju samo jednu valjanu geopolitičku orjentaciju, a to je da se integrišu tamo gdje geografski i civilizacijsi pripadaju – to je Evropa.

Države Zapadnog Balkana imaju istorijsku šansu koja se ne smije propuštiti, a to je da ex Yu države zajedno sa Albanijom formiraju Yugo regiju koja može biti okosnica Balkanske unije. Siguran sam da će i sadašnja EU u tome prepoznati svoj strateški interes jer će Balkan u budućnosti predstavljati  štit Evrope u odbrani od njenih ključnih izazova i rizika.

INSAJDER: Djelovalo je da su neki od lidera Zapadnog Balkana, na primjer Milo Đukanović u Crnoj Gori, pred samim padom i da ga je korona spasila od toga. Kakva je dalja budućnost lidera Zapadnog Balkana, da li će još više učvrstiti svoju vlast ili bi moglo doći do promjena?

GRAHOVAC: Najveća nesreća građana bivše Jugoslavije  se ogleda u činjenici što su u svim državama, izuzev Makedonije, danas na vlasti upravo one ratne partije koje su razbile SFRJ. To je grupacija banditosa koja će vrlo teško vlast predati mirnim putem. Upravo su te partije na našem prostoru uspostavile robovlasnički sistem gdje vladajuće partije predstavljaju brutalnog robovlasnika.

Koronavirus će u određenoj mjeri još više učvrstiti poziciju vladajućih, ali, siguran sam, to neće dugo trajati jer je građanima došla voda do poda. 

Kao što se destrukcija u razbijanju SFRJ dešavala lančano, siguran sam da će i do smjene vlasti u ex Yu državama doći lančano ali ovoga puta biće s razlogom i biće konstruktivno. Nakon toga će doći do brže integracije prostora Zapadnog Balkana. 

INSAJDER: Vaše predviđanje ishoda u Americi, šta bi ključno moglo uticati na njihov ishod?

GRAHOVAC: Ukoliko Džozef Bajden  bude kandidat demokrata izvjesno je da će Tramp osvojiti drugi predsjednički mandat. Ukoliko Berni Sanders  bude kandidat demokrata Trampova pobjeda će biti vrlo upitna, jer poslije više od jednog stoljeća u Americi se pojavio političar koji u svojoj platformi  nudi političku revoluciju. Ta politička platforma može biti perspektivna iz razloga što se čitavo američko društvo danas nalazi u predrevolucionarnom stanju.

Izvor: insjader.in

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks