Niko nije kriv a Srpska gubi milione: Ministrica Zora Vidović ne prihvata odgovornost za odštetu (Foto)


Niko nije kriv a Srpska gubi milione: Ministrica Zora Vidović ne prihvata odgovornost za odštetu (Foto)

Ministarstvo finansija RS jeste najavilo žalbu na presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ali je žalbu najavilo i kladioničarsko društvo „Premier sport”, koje traži da joj se na ime izgubljene dobiti isplati čak 30 miliona KM.

Nakon što je Žurnal 4. septembra objavio tekst „Vlada RS kladioničarima mora platiti pet miliona maraka“, iz Ministarstva finansija su 5. septembra poslali odgovor na pitanja koja smo uputili prošle sedmice, tražeći da nam odgovore najkasnije do 28. avgusta.

U odgovoru tvrde da je u vezi sa sporom između Republike Srpske i priređivača igara na sreću „Premier sport“ d.o.o. Istočna Ilidža objavljena „potpuno netačna informacija da je propušten bilo koji rok za žalbu od strane Ministarstva finansija“.

„Ministarstvo finansija u svemu postupa u skladu sa materijalno i procesno pravnim zakonskim normama zbog čega ne postoji bilo čija odgovornost“, napisali su u naknadnom odgovoru.

Okružni privredni sud u Banjaluci je 3. jula ove godine donio presudu prema kojoj je Republika Srpska kompaniji “Premier sport” dužna isplatiti više od pet miliona KM na ime izgubljene dobiti. Za ovakvu presudu najodgovornija je ministarka finansija Zora Vidović, koja je ignorisala, odnosno nije sprovela sve prethodne sudske presude u ovom slučaju.

Foto: Iz odluke Okružnog suda

Mogućih tužbi protiv Republike Srpske morali su biti svjesni i donosioci spornog Zakona o igrama na sreću, koji je samo jednoj, vlastima bliskoj firmi omogućila monopolistički položaj u priređivanju elektronskih igara na sreću.

Da podsjetimo ministarsku Vidović, šta su to sudovi u RS ranije odlučili predmetu „Premier sport“ protiv Republike Srpske i gdje leži njena odgovornost.

Zbog odbijanja Ministarstva finansija RS da postupi po do tada donesenim presudama, Okružni sud Banjaluka je 16. juna 2022. godine donio presudu kojom poništava upravni akt Ministarstva i direktno odobrava „Premier sportu“ produženje licence za priređivanje kladioničarskih elektronskih igara za period od 17. marta 2019. godine do 17. marta 2029. godine. Ministarstvo finansija je 21. jula 2022. godine podnijelo zahtjev Ustavnom sudu RS da preispita odluku banjalučkog Okružnog suda, ali Ustavni sud odbija taj zahtjev i to „zbog neblagovremenosti“. Riječju, propustili su zakonske rokove da ulože žalbu.

Prethodno je Vrhovni sud RS, 8. decembra 2021. godine, donio presudu o odbijanju zahtjeva „Premijer sporta“ za vanredno preispitivanje ranije presude banjalučkog Okružnog suda, kojom im je osporeno pravo da produže licencu za priređivanje kladioničarskih igra. Ovaj predmet se nalazi pred Ustavnim sudom BiH i još nije okončan.

Istog dana, 8. decembra 2021. godine, Vrhovni sud RS donosi još jednu presudu, kojom je uvažen zahtjev „Premier sporta“ za vanredno preispitivanje, te je ukinuta odbijajuća presuda Okružnog suda u Banjaluci i predmet vraćen nižestepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Slijedi presuda Okružnog suda u Banjaluci od 4. januara 2022. godine, kojom je uvažena tužba „Premier sporta“ protiv Ministarstva finansija RS. Istom presudom Ministarstvu finansija RS je naloženo da u roku od 30 dana od dana prijema presude postupi po presudi i donese drugi akt u korist „Premier sporta“. Jednostavnije rečeno, da tom društvu izda licencu za priređivanje igara na sreću na razdoblje od deset godina.

Zora Vidović ne postupa ni po toj presudi, zbog čega je društvo „Premier sport“ 18. februara 2022. godine podnijelo zahtjev za donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima. Ministarstvo finansija RS se uopšte nije očitovalo u vezi sa ovim zahtjevom u zakonskom roku, zbog čega je „Premier sport“ 11. marta 2022. godine uputio banjalučkom Okružnom sudu zahtjev za izdavanja licence za priređivanje elektronskih igara na sreću u kladionicama na razdoblje od 10 godina, ali Ministarstvo finansija RS, kao neosnovan, ponovo odbija zahtjev „Premier Sporta“ za produženje licence.

Na kraju, Okružni privredni sud 3. jula ove godine donosi presudu prema kojo je RS dužna isplatiti više od pet miliona maraka na ime izgubljene dobiti.

Iz Ministarstva finansija sada ističu da je parnični postupak po tužbi „Premier sporta“ u toku, da još nije pravosažno okončan, pa zato Ministarstvo „ne može iznositi detalje i činjenice u tom predmetu niti pravnu argumentaciju vezanu za isti predmet, a nikako se ne mogu prejudicirati odluke bilo kojeg suda“. 

To je tačno, ali je takođe tačno da je Zora Vidović nije sprovela nijednu od prethodnih sudskih presuda u ovom slučaju, čime je otvorila mogućnost da budžetu RS bude nanesena šteta, ne samo od pet miliona, već i više desetina miliona maraka.

Ministarstvo finansija RS jeste najavilo žalbu na presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ali je žalbu najavilo i kladioničarsko društvo „Preimer sport”, koje traži da joj se na ime izgubljene dobiti isplati čak 30 miliona KM.

Iz Ministarstva finansija RS su u odgovoru Žurnalu naveli da ne raspolažu informacijom da se vode međunarodni sporovi protiv Republike Srpske pokrenuti od priređivača igara na sreću.

Izvori Žurnala tvrde da tužbe protiv Ministarstva finansija RS, po istom osnovu spremaju „Williams“ i „Mozzart“ kladionice.

Žurnal je postavio pitanje Ministarstvu finansija i da li će mijenjati Zakon o igrama na sreću, kojim je Radišićevoj firmi dat monopolistički položaj u priređivanju igara na sreću, što je proizvelo tužbe ostalih kladionačarskih društava koja djeluju u RS.

Prema dostavljenom odgovoru, od promjene tog zakona za sada nema ništa.

„Ministarstvo finansija, u okvirima svoje nadležnosti, u kontinuitetu analizira primjenu zakona, te ukoliko se nakon određenih analiza ukaže potreba za njegovom izmjenom pristupiće izmjeni u za to zakonom propisanoj proceduri“, naveli su u odgovoru.

Naglasili su da je u toku primjene tog zakona prihod od naknada od priređivanja i poreza na dobitke u ovoj oblasti iznosio - 43 miliona KM 2019. godine, 48,88 miliona KM 2020. godine, 68,25 miliona KM 2021. godine i 94,16 miliona KM 2022. godine, dok je taj prihod u vrijeme važenja prethodnog zakona bio 27,9 miliona KM 2018. godine, 24,9 miliona 2017. godine.

Pohvalili su se da su za više od pet puta povećali izdvajanje novca u humanitarne, sportske, kulturne svrhe, podsticanje zapošljavanja porodica poginulih boraca i boračke zaštite.

„Sve naprijed navedeno ukazuje na pozitivne trendove koji su inicirani prevashodno zakonskim unapređenjima u ovoj oblasti“, stoji u odgovoru.

O tome zašto je tim zakonom omogućen monopolistički položaj Lutriji RS, u vlasništvu Mileta Radišića, iz Ministarstva finansija nisu napisali ni riječi.

Piše: Ljiljana Kovačević
Izvor: zurnal.info

D O D A T A K:

ZBOG POGODOVANJA RADIŠIĆEVOJ FIRMI: Vlada RS kladioničarima mora platiti pet miliona maraka!

Da li će i ko snositi odgovornost u Ministarstvu finansija za ove postupke, jer je presudom Okružnog provrednog suda Banjaluka RS dužna da isplati pet miliona KM “Premier sport” kladionici, a potencijalno i mnogo veći iznos, jer je ova kompanija najavila podnošenje žalbe? Na ova i druga pitanja iz ministarstva nema odgovora.

Foto: Vlada RS

Okružni privredni sud u Banjaluci je 3. jula ove godine donio presudu prema kojoj je Republika Srpska kompaniji “Premier sport” dužna isplatiti više od pet miliona KM na ime izgubljene dobiti. Za ovakvu presudu najodgovornija je ministarka finansija Zora Vidović, koja je ignorisala sve prethodne sudske presude u ovom slučaju, odbijajući da ih izvrši i tako umanji štetu ili propuštajući da u zakonskom roku uloži žalbe na sudska rješenja.

Nakon presude, u medijima je objavljena kratka vijest da će se Vlada Republike Srpske žaliti na presudu banjalučkog Okružnog privrednog suda, kao i da je žalbu najavila kladioničarsko društvo „Premier sport”, koje traži da joj se na ime izgubljene dobiti isplati čak 30 miliona KM. 

BEZ ODGOVORA MINISTARSTVA

Iz Ministarstva finansija RS ignorisali su pitanja Žurnala u vezi sa ovim slučajem.

Prvo pitanje, na koje ministarka Vidović nije odgovorila Žurnalu glasilo je:

Prema kojem osnovu će Ministarstvo finansija uložiti žalbu na presudu, tim više jer Ministarstvo finansija Republike Srpske ranije nije postupilo po dopisu iz 2022. godine Okružnog suda Banjaluka i po uputama Vrhovnog suda iz 2021. godine, koji su ukazali na nezakonitosti u vezi sa sprječavanjem kompanije “Premier sport” da obavlja svoju djelatnost priređivanja elektronskih igara na sreću?

Ministarku smo pitali i zbog čega je Ministarstvo finansija Republike Srpske zakasnilo sa žalbom na presudu Okružnog suda Banjaluka u korist “Premijer sport” kladionica, što je konstatovao i ovaj sud, odbacivši žalbu kao “neblagovremenu”?

Odgovora nije bilo ni na pitanje - Da li će i ko snositi odgovornost u Ministarstvu finansija za ove postupke, jer je presudom Okružnog provrednog suda Banjaluka RS dužna da isplati pet miliona KM “Premier sport” kladionici, a potencijalno i mnogo veći iznos, jer je ova kompanija najavila podnošenje žalbe?

„Premier sport“ je već najavio da će uložiti žalbu na presudu i tražiti da im se isplati odšteta veća od 30 miliona KM, plus pripadajuće kamate, jer im u donesenoj presudi nije „računato adekvatno vrijeme u kojoj je firma bila uskraćena da obavlja svoju djelatnost priređujući elektronske igre od 2019. do 2022. godine“, što im je potvrdio i Okružni sud u svom rješenju od 16. juna 2022. godine, a na osnovu presude Vrhovnog suda RS iz januara 2021. godine.

Prema saznanjima Žurnala, tužbe protiv Ministarstva finansija RS, po istom osnovu, pripremaju „Williams“ i „Mozzart“ kladionice, koje će biti teške stotine miliona maraka i koje će biti podnesene pred međunarodnim sudovima.

Na kraju, ministarka Vidović nije Žurnalu odgovorila na pitanje - Da li će resor na čijem je čelu pokrenuti izmjene Zakona o igrama na sreću, donesenog 2019. godine, koje su omogućile monopolistički položaj Lutriji RS, u vlasništvu Mileta Radišića, dajući toj firmi status jedinog priređivača igara na sreću, što je proizvelo navedenu tužbu „Premier“ kladionice protiv Vlade RS?

KAKO JE POČELO?

Nema sumnje da će donošenje ovog zakona i ubuduće mnogo koštati Republiku Srpsku i njen budžet.

Tim zakonom je priređivanje elektronskih igara dozvoljeno samo Lutriji RS, u vlasništvu Mileta Radišića, i firmi koju je Lutrija RS tek trebala s nekim osnovati. Kao partner Lutrije RS pojavljuje se firma „Casinos Austria VLT AG“ iz Švajcarske, koja „pobjeđuje“ na tenderu „Lutrije RS“ i zajedno s Radišićevom firmom osniva preduzeće „Elektronska Video Lutrija“ (EVL). Novim Zakonom o igrama na sreću RS toj novoosnovanoj firma dato je ekskluzivno pravo priređivanja elektronskih igara na sreću.

Do danas nije poznato ko je vlasnik „Casinos Austria VLT AG“, a posebno je indikativno to što je ova firma osnovana svega devet dana prije nego što je objavljen tender Lutrije RS. U tenderu je bilo precizirano da firma-partner Lutrije RS treba da ima deset godina iskustva u priređivanju igara na sreću i minimalno tri milijarde evra prometa u poslednje tri godine poslovanja. „Casinos Austria VLT AG“ sve to su uspjeli postići u svega devet dana!

Kasnije se ispostavilo, što je potvrdio i Ustavni sud RS, da je Vlada Republike Srpske prilikom izbora partnera za osnivanje preduzeća „EVL“ prekršila Ustav, jer je pogodovala da upravo firma iz Švajcarske bude izabrana. Potom su Lutija RS i švajcarska firma, preko zajedničkog preduzeća „EVL“ iz Bugarske, naručili hiljadu aparata za kockanje, koje su postavili u objektima širom RS, izbacujući iz igre sve ostale kladionice.

Nema sumnje da su bili svjesni da će kladioničarska društva, koja posluju na teritoriji RS, pokrenuti tužbe protiv ovog bh. entiteta, ali Dodiku i ministarki Vidović to nije bilo bitno. Jedino im je bilo važno da Radišićeva firma ima monopolistički položaj u priređivanju elektronskih igara na sreću.

Piše: Ljiljana Kovačević
Foto naslovna: vladars.net/Zora Vidović
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter