Ništa od reforme inspekcija Srpske - Inspektorat sve pravda -pandemijom- ali izgleda nerada? (Video)


Ništa od reforme inspekcija Srpske - Inspektorat sve pravda -pandemijom- ali izgleda nerada? (Video)

Reforma inspekcije godinama na čekanju. Na reformu inspekcije čeka se od 2017. godine, kada je Vlada prihvatila primjedbe poslovne zajednice na rad inspekcija Republike Srpske i zahtjev da se sprovede reforma, što je rezultiralo donošenjem Zakona o inspekcijama. Međutim, izgleda da ni to nije bilo dovoljno da reforma bude u potpunosti provedena.

Puževim korakom odvija se reforma inspekcije u Srpskoj, pa ostaje mogućnost korupcije, ali i proizvoljnog tumačenja odredbi, sve u zavisnosti od toga koja vas inspekcija kontroliše – republička, ili lokalna.

Da bi se ove inspekcije sjedinile potrebna je implementacija Zakona, donesenog u Narodnoj skupštini još 2020. godine. Ali, sve što je od tada urađeno jeste da je usvojena nova sistematizacija. U Inspektoratu sporost i dalje pravdaju pandemijom. 

„Zakon o inspekcijama RS je stupio na snagu u martu 2020. godine, međutim sama implementacija Zakona je odgođena zbog pojave Korona virusa i proglašenja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja kasnije. U okviru reformskog procesa predviđeno je preuzimanje inspektora rada koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da obezbijedi pretpostavke za radu u Inspekcijskom informacionom sistemu“, navodi se u odgovoru Inspektorata.

Zbog letargičnog procesa reforme, problemi poslodavaca i dalje traju. Glavni zahtjev je integracija lokalne u republičku inspekciju. Poslodavci ističu da je neophodno da Inspektorat i Poreska uprava budu u sprezi.

„Tumačenje različito propisa od strane republičke inspekcije i lokalne inspekcije predstavlja ključni problem i to urušava integritet i Inspektorata, na neki način i državne službe. Tako da u suštini smatramo da je sasvim realno da u kratkom roku da dođemo do reforme u tom smislu i neprihvatljivim smatramo odgovor da nema materijalnih uslova i finansijskih da se izvrši transformacija u republičku inspekciju. Smatramo da je potrebno u nekom kraćem periodu smanjiti na najmanju moguću mjeru politički uticaj na Inspektorat, s druge strane digitalizovati skoro sve procedure i na taj način ćemo doći u poziciju da ubrzamo  reformu nabitnijih institucija u našem sistemu“, kaže direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić.

Zbog sporosti procesa, šanse za koruptivne radnje su veće, objašnjavaju iz nevladine organizacije Transparency Internacional. A zbog nefunkcionalnog sistema, različito tumačenje normi ugrožava poslovanje. Problem predstavlja i preklapanje nadležnosti. 

„Tako da može doći do duplih ili višestrukih inspekcijskih nadzora, što opet ostavlja prostora za razne koruptivne radnje, budući da se inspekcije mogu koristiti i kao sredstvo pritiska nad subjektima nadzora, tako da višestrukim inspekcijama se naravo mogu pritiskati određeni subjekti, ali inspektori to mogu da zloupotrebljavaju na način da kada je bio već inspekcijski nadzor da ponovnim inspekcijskim nadzorom da za sebe zahtijevaju određenu materijalnu ili neku drugu dobit“ kažu iz Transparency Internacionala

Usporena reforma inspekcija pokazuje nedostatak volje Vlade i Inspektorata za poboljšanjem stanja u ovoj oblasti, kažu iz Transparency Internacionala. Ističu da postoji još mnogo načina za unapređenje rada inspekcija. 

„U prvom redu u pravnoj zaštiti, budući da žalbe mogu podnositi samo subjekti nadzora, ne mogu prijavioci, odnosno inicijatori, koji imaju dakle neka druga saznanja, ne mogu uopšte da se žale na inspekcijske nalaze. Takođe ne postoji ni neki nezavisan organ kome bi se moglo žaliti, koji bi odlučivao daskle dalje o žalbama, tako da su inspektori u svom djelovanju, iako su naravno veoma nezavisni, veoma zaštićeni od bilo kakvog preispitivanja njihovih odluka“ ističe Damjan Ožegović iz Transparency Internacionala.

Inspektorat prebacuje odgovornost na Vladu, a u Vladi smatraju da Inspektorat Srpske treba dati odgovore na pitanja dokle se došlo sa reformom i koji su rokovi za njeno okončanje. I tako godinama. Međutim potpuna implementacija zakona se ne nazire.

 

Video: BN TV
Izvor: rtvbn.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter