Opasan presedan: Skandalozno pritvaranje i neosnovano krivično gonjenje Draška Trkulje


Opasan presedan: Skandalozno pritvaranje i neosnovano krivično gonjenje Draška Trkulje

Skandalozno pritvaranje i neosnovano krivično gonjenje Draška Trkulje pokreće pitanje: hoćemo li u mafijaškoj državi odreda primjenjivati mafijaške zakone? Ili sami sprovoditi pravdu? Kad smo već primorani živjeti na "Divljem zapadu" valja nam se masovno naoružati i na taj način osigurati jednako(pravno)st. 

Sa Draškom Trkuljom, poznatom po nadimku Masaro, o skandaloznim odlukama prijedorskog tužilaštva i osnovnog suda razgovarao sam nakon odluke po njegovoj žalbi od strane Okružnog suda u Prijedoru. Rješenje suda koje je privuklo pažnju javnosti suštinski je potvrdilo ono oko čega smo se saglasili, a to je da su nevinog čovjeka držali u pritvoru cio mjesec i sa namjerom produženja te ničim zasnovane mjere.

Stav Okružnog suda da nema dokaza, pa time ni osnovane sumnje, o počinjenju krivičnog djela vrlo prosto je rastumačiti. Dispozitiv krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" iz člana 150. stav 1. KZ RS glasi: "Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine".

Znači, da bi nekog teretili za ovo krivično djelo mora postojati OZBILJNA PRIJETNJA po život, tjelesni integritet ili slobodu oštećenog, ili prema njegovoj imovini - požarom, eksplozijom ili drugom opšteopasnom radnjom. Iz citata koje tužilaštvo navodi vidi se da nema jedne jedine riječi koja bi potvrdila postojanje "ugrožavanja sigurnosti", a kad nema krivičnog djela automatuzmom govorimo o nezakonitom i protivpravnom progonu nevinog čovjeka. 

Skandaloznost odluka prijedorskog tužilaštva i osnovnog suda proizilazi iz premise da je Trkulja jedini sa ex-jugoslavenskog prostora ikada pritvoren za ovo krivično djelo. Ukoliko prijedorske kadije znaju za sličan presedan neka ga prezentuju javnosti. Govorimo o stavu 1. člana 150. KZ RS, a iznimno rijetko se pritvor određuje za teži oblik iz stava 2. istog člana (prijetnje službenom licu ili od strane kriminalne grupe). Dakle, čak i da je uputio prijetnje oštećenoj mjeri pritvora nema mjesta za ovo djelo male društvene opasnosti.

Inače govorimo o vrlo diskutabilnom krivičnom djelu jer egzaktno dokazivati nečije emocije ili doživljaje date situacije nemoguće je ili bar skopčano sa brojnim poteškoćama. Zato se zakonodavac ovde "ograđuje" propisivanjem da se krivično djelo "ugrožavanje sigurnosti" GONI PO PRIJEDLOGU OŠTEĆENOG. Kada su ispunjeni uslovi za pokretanje krivičnog postupka organi ipak ne gone počinioce po službenoj dužnosti, nego traže stavljanje prijedloga oštećenog, a naprosto zbog prednje ukazanih okolnosti.

Manje-više navodi optužnice odgovaraju onome šta mi je Trkulja prepričao i po čemu sam zaključio da nema govora o počinjenju spornog krivičnog djela. Čovjek stoji iza svojih postupaka, a od državnih organa jedino očekuje bar elementarno poštivanje zakona. Prosto, da tužioci i sudije čitaju zakonske odredbe i primjenjuju ih onako kako doslovno piše, umjesto što ispunjavaju nečije hirove ili izmišljaju gluposti.

Nakon prednjeg osvrta na pravnu kvalifikaciju moram uputiti ozbiljne kritike u domenu činjeničnog opisa. Ovde govorimo o POSLJEDICAMA koje su protivpravno i potpuno nepotrebno produkovali organi krivičnog gonjenja u pravnoj stvari kakva se rješava sporazumom stranaka, putem inspekcijskih organa i u najgoroj opciji parnicom među strankama. Po zaprimljenoj prijavi policija je to naprosto trebala poučiti stranke.

Umjesto toga policija se ponaša baš u skladu sa onim šta je Trkulji najavljeno: njegovoj supruzi neće biti plaćeno jer poslodavac preko lova ima dobre veze sa ministrom Draganom Lukačem. Kada je nakon tri dana pozvan u prijedorsku policiju i nakon što su mu "lovačke veze" demonstrirane Trkulja sasvim opravdano reaguje kod poslodavca svoje supruge i najavljuje drugačije rješavanje spora. Nakon čega slijedi ekspresno hapšenje i pritvaranje.

Možemo li ovde govoriti o "ugrožavanju sigurnosti" Draška Trkulje? Rečeno mu je da ukoliko i nadalje bude tražio plaćanje rada njegove supruge slijede "lovačke veze" sa ministrom Lukačem, pa onda i demonstracija toga u vidu nezakonitog i protivpravnog reagovanja policije. Kada se usudio suprotstaviti takvoj nepravdi "prijetnje ministrom" rezultirale su hapšenjem i procesuiranjem.

Ovde dolazimo do nečega šta godinama javno tvrdim, a to je da su prijedorske "kadije" tek puki pisari u službi policije. Zato tužioci i sudije ne čijataju zakonske odredbe, nego postupaju po PRIJEDLOGU OŠTEĆENE pod patronatom ministra Lukača. Prošao sam to i zato sam u posjedu više desetina teško nezakonitih odluka prijedorskog pravosuđa, bez dokaza iz mnoštva drugih predmeta. 

Iz razgovora sa Masarom mogu potvrditi da je nakon svega kod njega postojala dobra volja za sporazumnim ili pravno validnim rješavanjem problema. No, šteta se kontinuirano uvećava i sad je najmanji problem izbjegavanja plaćanja i drugih radnih prava njegove supruge. Čovjek je na pravdi boga mjesec proveo u pritvoru i to sa pokušajem da ga zadrže "do okončanja postupka". Kakvoj pravdi se Trkulja može nadati u daljem krivičnom postupku? Posebice u Prijedoru?

Na kraju moram potegnuti posljedice ovog skandala spram drugog koji je nedavno uzdrmao Grad na Sani. Naime, isti taj Osnovni sud u Prijedoru prije par dana oslobodio je odgovornosti Dalibora Railića i Vanju Vukovića za otmicu i zvjersko mučenje (sa 15 uboda nožem) Mihajla Stupara. Vjerovatno zato što su u drugom napadu uspjeli ubiti Stupara, pa se nije "mogao pojaviti" na suđenju. 

Znači, dok su se juna 2018. godine ljekari  borili za život teško povrijeđenog Stupara cijeli Prijedor je znao i ko su počinioci i kakav brutalan mafijaški zločin se dogodio. Ni tada, kao ni tri godine kasnije kada je Stupar brutalno umlaćen, počiniocima nije određen pritvor, a sad vidimo i sramotne oslobađajuće presude. Tako je kad su u pitanju ovi što su "dobri sa Lukačem" ili njegovom policijskom mafijom u Prijedoru.

Sa druge strane vidimo kako prolaze ljudi koji samo traže da se ispoštuje dogovoreno i plati uloženi rad. Eto neću se poput drugih medija pozivati na prijetnje Jeleni Trivić od strane idiota Ilije Grahovca, ta komparacija je adekvatno ukazana, nego se držim sprege organa krivičnog gonjenja i organizovanog kriminala. Draško Trkulja nije "cvjećka", lično sam ga procesuirao, pa tako znam da je odgovarao za sopstvena kršenja zakona. No, kada je zakonski i pravno oštećen ima da se tako tretira. Ili neka mijenjaju ustavne odredbe o jednakopravnosti svih građana Republike Srpske.

Koliko dobro poznajem Masara pokazuje i to što zam da voli vesterne i kada ih je najviše pročitao u svom životu. Njemu zasigurno nije problem prilagoditi se "zakonima Divljeg zapada", a jedino treba konstatovati suštinu društva u kom smo primorani živjeti. Svojim postupcima dokazao je želju da probleme rješava mirno, pošteno i zakonito, a završio je u pritvoru - odlično svjestan pretrpljene nepravde. Višestruke!

Ponavljam: Trkulja samo traži da se ustav i zakoni ove zemlje na suprugu i njega doslovno primjenjuju. Možemo li prihvatiti da čovjek ne smije reagovati kada su povrijeđena prava njegove supruge? Prije dosta godina imao sam sličnu situaciju, samo su moje prijetnje bile realne i ekspresno su shvaćene, pa nisam obračunavao "kamate". Zato Radovanu Viškoviću redovito zaračunavam KAMETE spram duga koji sam mu nedavno ispostavio. To nije prijetnja, nego realnost, a baš me briga kako on to doživljava.

Ljudi moji, ovakvi pravni presedani mogu samo produkovati da ljudi masovno započnu "pravdu uzimati u svoje ruke", odnosno da se povodom pretrpljene štete ne obraćaju organima, nego tragaju za "alternativnim metodama". Kad u mafijaškoj državi važe mafijaški zakoni, onda je očekivati da se populacija okrene ka onim zakonima koji očigledno dominiraju. Pa će bar znati zašto su krivično gonjeni i pritvarani. 

Piše: Borislav Radovanović
Izvor: radovanovicborislav.blogspot.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter