Prazni se eskrou račun Vlade Republike Srpske

Prazni se eskrou račun Vlade Republike Srpske

Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske izbacio je na površinu stanje na eskrou računu. Zaključno sa 31. decembrom prošle godine, na eskrou računu nalazilo se 72 miliona i 719 hiljada maraka.  Kako je navedeno u revizorskom izvještaju, po osnovu privatizacije državnog kapitala ostalo je svega 33 miliona maraka, po osnovu sukcesije tek četiri i po miliona, dok se na računima posebnih namjena nalazi oko 34 miliona maraka.

Upravo su robne rezerve Republike Srpske, sa dugom od oko 14 miliona maraka prve, na spisku onih koji je trebalo da vrate dug zaključno sa 31.12. prošle godine, a nisu. 

Odmah nakon njih je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koje je za gradnju nove bolnice u Bijeljini povuklo 17 miliona. 

I Fond zdravstvenog osiguranja je krajem 2018. godine trebalo da vrati 14 miliona maraka, ali im je rok vraćanja produžen do kraja 2019. Dugovanja prema eskrou računu koja nisu izmirena ima i Rafinerija nafte u Brodu, kao i opština Šamac.

Ono što je zanimljivo, jeste i odluka Vlade Republike Srpske s početka ove godine, da uzme 60 miliona maraka sa eskrou računa, i to za pokrivanje dospjelih budžetskih troškova. 

Ta odluka je donesena bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srpske, a ostaje nepoznanica koliko u ovom momentu i da li uopšte ima novca na tim računima. 

Revizori su utvrdili da su na kraju 2017. godine na eskrou računima bila 62 miliona KM. Do kraja te iste godine na račun je trebalo da bude vraćeno 81,6 miliona. Očigledno da taj iznos nije vraćen u potpunosti, s obzirom na to da se na eskrou računima, na kraju 2018. nalazilo svega nešto više od 70 miliona maraka.

 

Izvor: rtvbn.com