Računi Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske potpuno prazni

Računi Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske potpuno prazni

Računi Fonda solidarnosti za obnovu RS potpuno prazni; Ministarstvo finansija iz svojih sredstava uplaćuje sitne iznose, kako bi održali privid postojanja i funkcionalnosti Fonda

Fond solidarnosti za obnovu RS je potpuno prazan i na njegovim računima uopšte nema novca. Fond je, defakto, mrtav, a fingira se njegovo postojanje tako što Ministarstvo finanasija iz svojih sredstava prebacuje sitne iznose. 

Fond solidarnosti za obnovu RS osnovan je polovinom aprila 2020. godine, na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom, tokom vanrednog stanja. Tada je na Vladi RS zaduženo Ministarstvo finansija da iz budžeta RS za 2020. godinu obezbijedi 50 miliona KM.

Jedanaestog maja ove godine objavljeno je, zvanično, da se na računima Fonda nalazi 58 miliona KM, od čega je 50 miliona predviđenih u aprilu da se izdvoji iz budžeta, potom 3,7 miliona KM dobrovoljnog izdvajanja iz ličnih primanja budžetskih korisnika, dok su 4,3 miliona bila uplaćena od raznih donatora - firmi i pojedinaca.

Sav taj novac je potrošen poodavno, već krajem maja, a priliva od dobrovoljnog izdvajanja iz ličnih primanja budžetskih korisnika gotovo da i nema, što znači da je odziv zaposlenih radnika, koji su pozvani da dio primanja odvoje za Fond, bio izuzetno loš. Nema novca ni od donatora.

Interesantno je i sledeće: 22. juna ove godine Upravni odbor Fonda solidarnosti dao je saglasnost za raspodjelu 30 miliona KM opštinama u RS. Taj novac nije iz sredstava solidarnosti, već je uzet od para kojim je MMF kreditirao RS; Riječ je o 240 miliona KM, koji su 03.06. ove godine, prebačeni na račune entiteta.

Upravni odbor je dio sredstava MMF-a, navedenih 30 miliona KM, uplatio opštinama RS i to bez Odluke Vlade RS. Na čelu Upravnog odbora Fonda solidarnosti je Radovan Višković, koji je i premijer, tako da je morao znati da se sredstva MMF-a nisu smjela trošiti na ovakav način. Paradoks je da je Višković, kao predsjednik UO Fonda, svojim postupkom “prevario” Viškovića premijera; Kakav apsurd i diletantizam.

Sredstva MMF-a se nisu smjela trošiti bez Odluke Vlade RS, ali se posegnulo za njima kako bi se javnosti prikazala lažna slika da u Fondu solidarnosti ima novca; Jasno je da uplaćene pare MMF-a Republici Srpskoj (kao i Federaciji BiH) nisu nikakva solidarnost, već kredit koji se mora vratiti.

Ranije sam već objavio da RS i dalje nedostaju stotine miliona KM, kako bi se održala likvidnost, a situacije je, iz dana u dan, sve teža. 

Piše: Slobodan Vasković

Izvor: http://slobodanvaskovic.blogspot.com/

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks