Ubili ga i onda se preko pravosuđa Srpske -poigravaju- sa mrtvim Davidom, njegovim roditeljima i rodbinom?


Ubili ga i onda se preko pravosuđa Srpske -poigravaju- sa mrtvim Davidom, njegovim roditeljima i rodbinom?

Počeo drugostepeni proces protiv krim tehničara optuženih za uništavanje dokaza. Tužilaštvo: Oslobađajuća presuda je nerazumljiva; Odbrana: Nema umišljaja, ni krivice, jer se u vrijeme nestanka bokserica, slučaj vodio kao zadesna smrt.

U Okružnom sudu u Banjaluci danas je održana drugostepena sjednica u postupku protiv krim- tehničara Policijske uprave Banjaluka Mikice Marijanca i Zorana Bošnjaka koji su prvostepenom presudom oslobođeni krivice za uništavanje dokaza u istrazi ubistva Davida Dragičevića.

Tužilac Dalibor Vrećo zatražio je da se oslobađajuća presuda ukine i da se suđenje ponovi, jer je prvostepena presuda nepravilna, a u njenom donošenju učinjene su bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno je utvrđeno činjenično stanje.

-Prvostepena presuda zahvaćena je bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, jer je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi i razlozima presude, te su razlozi o odlučnim činjenicama u pobijanoj presudi potpuno nejasni- istakao je tužilac Vrećo u žalbi Okružnom sudu u Banjaluci.

Tužilac podsjeća da je banjalučki Osnovni sud prvostepenom presudom oslobodio Mikicu Marijanca i Zorana Bošnjaka krivičnog djela sprečavanje dokazivanja uz obrazloženje da nije bilo dovoljno dokaza da su izvršili krivično djelo koje im je optužnicom stavljeno na teret.

Vrećo je između ostalog, istakao da je prvostepeni sud u obrazloženju naveo da na strani optuženih nije dokazano postojanje direktnog umišljaja, te da tužilaštvo nije dokazalo na koji način i u kom momentu je nestao sporni donji veš Davida Dragičevića, niti da su se na njemu uopšte nalazili biološki tragovi.

Osnovni sud je naveo i da objektivne okolnosti ukazuju da se u vrijeme vršenja obdukcije slučaj nije ni vodio kao krivično djelo, što takođe upućuje da na strani optuženih nije ni mogao biti direktan umišljaj.

Podsjećanja radi, Tužilaštvo je tek tri mjeseca nakon pronalaska beživotnog tijela Davida Dragičevića, otvorilo istragu zbog sumnje da se radilo o ubistvu.

Prvostepena presuda je prema mišljenju tužioca Dalibora Vreće nerazumljiva, jer sud prvo zaključuje da se u radnjama optuženih nisu ostvarila objektivna i subjektivna obilježja krivičnog djela koje im se stavlja na teret, dok se u izreci presude navodi da se optuženi oslobađaju od optužbe, jer nema dovoljno dokaza da su počinili krivično djelo.

-Ovo ukazuje da je prvostepena presuda nerazumljiva, protivrječna sama sebi i razlozima presude, kao i da su razlozi o odlučnim činjenicama u pobijanoj presudi potpuno nejasni i provrječni sami sebi- izjavio je Vrećo u žalbi na oslobađajuću presudu krim tehničarima Policijske uprave Banjaluka.

Kada su u pitanju bitne povrede odredaba krivičnog postupka, banjalučki tužilac apostrofira na prvom mjestu činjenicu da je tužilaštvo na glavnom pretresu 4. novembra 2021. godine kao dokaz izvelo Rješenje MUP-a Republike Srpske, Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u kojem se navode detalji o discplinskom procesuiranju optuženih Marijanca i Bošnjaka.

-Ovaj dokaz je sud uložio u spis predmeta i izvršio uvid u isti, a što je konstatovano i u zapisniku sa glavnog pretresa. Međutim, u obrazloženju presude sud uopšte ne navodi da je navedeni dokument tužilaštvo predalo kao dokaz na glavnom pretresu. Takođe, sud ne daje nikakvo obrazloženje u pogledu ovog dokaza, niti vrši analizu ovog dokaza, pa tužilaštvo ne zna kakav stav sud ima u pogledu ovog dokaza- naveo je Vrećo podsjetivši ujedno da je sud dužan po Zakonu o krivičnom postupku RS da cijeni svaki dokaz pojedinačno.

Vrećo je podsjetio kako je tužilaštvo pomenutim dokazom osporilo tvrdnje odbrane da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi Marijanac i Bošnjak sporne bokserice oštećenog Davida Dragiučevića bacilli u otpad.

Vrećo podsjeća da je u disciplinskom postupku od strane MUP-a Srpske utvrđeno da optuženi nisu postupili u skladu sa internim propisima ministarstva koji se odnose na pakovanje i čuvanje dokaza, te su oglašenim odgovornim za disciplinski prekršaj.

Posebno je izdvojeno da je optuženi Mikica Marijanac prilikom saslušanja u unutrašnjem postupku priznao da je sporne bokserice Davida Dragičevića bacio u kontejner, ali je to negirao na glavnoj raspravi u disciplinskom postupku.

-Smatramo da je propuštanjem ocjene navedenog dokaza koji je tužilaštvo izvelo i izostankom obrazloženja da li je ovaj dokaz prihvaćen ili nije, učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka budući da je evidentno da sud u pogledu ovog dokaza nije primijenio odredbu ZKP-a, a to je bilo od uticaja na zakonito i pravilno donošenje odluke- smatra Vrećo.

Banjalučki tužilac je pod bitnom povredom odredaba krivičnog postupka naveo i to što prvostepeni sud nije dozvolio korištenje iskaza koje je optuženi Bošnjak dao u svojstvu osumnjičenog i to u prisustvu branioca.

U ovom iskazu kako navodi Vrećo, optuženi Bošnjak je potvrdio da je on fotografisao tok obdukcije i odjevne predmete skinute sa pokojnog Dragičevića, dok u fotodokumentaciji nema spornog donjeg veša pokojnika. Bošnjak je kako ističe tužilac, tokom iskaza u svojstvu osumnjičenog datog u prisustvu branioca, potvrdio da je on sačinjavao kriminalističko- tehnički izvještaj u koji nije unio odjevni predmet- bokserice skinute sa Davida Dragičevića, iako su one bile uredno evidentirane u Službenoj zabilješci sačinjenoj od strane inspektora Siniše Kojdića.

-Takođe, optuženi je potvrdio da mu je poznato da se nijedan predmet izuzet prilikom uviđaja ili obdukcije ne smije baciti, te da se mora pohraniti radi eventualnog vještačenja. Konačno, u tom zapisniku su konstatovane i kontradiktornosti između tog njegovog (Bošnjak) iskaza koji je dao pred tužiocem u prisustvu branioca i njegove ranije odbrane koju je u svojstvu osumnjičenog bez prisustva branioca iznio prilikom ispitivanja pred policijskim službenicima, budući da je u toj ranijoj izjavi priznao da je on (zajedno sa optuženim Mikicom Marijancom) vjerovatno bacio sporne gaće u otpad, dok je prilikom iznošenja odbrane pred tužiocem tvrdio da je Marijanac čistio prostoriju, a da je on sa Kojdićem istu napustio- rekao je tužilac.

Vrećo je zaključio da je iz brojnih materijalnih dokaza jasno da su bokserice Davida Dragičevića u otpad bacilli optuženi Bošnjak i Marijanac i tako počinili krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

S druge strane advokat Aleksandar Jokić je istakao da je prvostepena presuda jasno, precizno i razumljivo obrazložena, te da je Okružni sud u Banjaluci treba potvrditi.

Jokić posebno ističe da u vrijeme nestajanja dokaza, odnosno bokserica nije ni vođena istraga zbog ubistva, već je slučaj Davida Dragičevića vođen kao zadesna smrt. Istraga je otvorena tek tri mjeseca kasnije, pa tako nije ni moglo biti direktnog umišljanja da se spriječi dokazivanje krivičnog djela.

-Sasvim je jasan stav i rezon suda da ne može da se uništava dokaz u istrazi za ubistvo, koje će tek da se otvori tri mjeseca kasnije. Da je do nestanka dokaza došlo tri mjeseca kasnije, možda i jeste, jer nije uopšte utvrđeno kada je on nestao, onda bi ova konstrukcija možda bila i logički opravdana.

Međutim, onda ovi optuženi (Marijanac i Bošnjak) nikako ne bi mogli da počinje to djelo, jer je jedini kontakt sa tijelom i predmetima, bio na obdukciji i prilikom sušenja veša, a tada je to bilo kvalifikovano kao zadesna smrt- objasnio je Jokić u odgovoru na žalbu tužilaštva.

Banjalučki advokat se pored ostalog, osvrnuo i na dio gdje tužilaštvo navodi kako nije dokazano postojanje bioloških tragova na predmetu i njihovu vezu sa ubistvom.

-OJT nije ni pokušalo da dokaže da nestali predmet ima dokaznu snagu i značaj za istragu, štaviše ovo pitanje su izbjegavali tokom postupka.Biće krivičnog djela propisuje da predmet koji se uništi treba da služi kao dokaz, bez ikakvih alternativnih mogućnosti. Zakonodavac je propisao da predmet mora služiti kao dokaz. Prema tome, OJT je morao učiniti nespornim da je nestali predmet bio dokaz. Ali čega? Ako OJT u navodnom trenutku nestanka predmeta, tvrdi da je smrt zadesna, a tek nakon tri mjeseca se predomisli, pa pokrene istragu za ubistvo, čega je onda to bio dokaz- upitao je advokat Jokić.

On je posebno izdvojio i dio koji se odnosi na to o kakvim se konkretno biološkim tragovima radi koji su se mogli naći na boksericama, a koji su dokaz za krivično djelo ubistva. OJT, kako navodi Jokić, ovom pitanju u toku postupka nije ni prišao. –Kao da je potpuno nebitno da li taj predmet ima dokaznu snagu i kakvu, a bitno je. Itekako je bitno. Nije nestanak bilo kog predmeta Sprečavanje dokazivanja- naveo je Jokić dodavši da je banjalučko tužilaštvo moralo nedvosmisleno dokazati kako su bokserice sa Davida Dragičevića dokaz u krivičnom djelu ubistva.

Podsjetimo, Osnovni sud u Banjaluci je u januaru ove godine oslobodio Mikicu Marijanca i Zorana Bošnjaka krivice da su uništili dokaz u istrazi ubistva Davida Dragičevića.
Sudija Radmila Medaković izjavila je tada u obrazloženju presude da tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice.

– Nije dokazan umišljaj, odnosno da su optuženi svjesno uništili dokaz koji je bio bitan u istrazi ubistva – dodala je Medakovićeva.
Optužnica protiv krim-tehničara podignuta je u septembru 2018. godine, a optuženi su se o krivici izjasnili u decembru 2018, odnosno januaru 2019. godine.

Suđenje optuženima počelo je u aprilu prošle godine.

Prema optužnici, Marijanac i Bošnjak bacili su bokserice koje su 25. marta 2018. godine, nakon obdukcije tijela ubijenog mladića, prebačene u depozit Policijske uprave Banjaluka, odnosno u prostoriju za sušenje predmeta.

– Dakle, u namjeri da spriječe ili otežaju dokazivanje uništili su predmet koji služi kao dokaz, čime su počinili krivično djelo “sprječavanje dokazivanja” – navodi se u optužnici.

Foto naslovna: Zoran Bošnjak
Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter