Za svjetlo na ulicama Srpske 17 miliona maraka

Za svjetlo na ulicama Srpske 17 miliona maraka

Ukupni rashodi za javnu rasvjetu u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosili su 17 miliona KM, a lokalne zajednice nisu stvorile pretpostavke za efikasno upravljanje javnom rasvjetom koje bi bilo u funkciji smanjenja troškova i povećanja funkcionalnosti.

Ovo se u suštini navodi u izvještaju revizije učinka na temu upravljanja javnom rasvjetom u Republici Srpskoj, koju je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora, a u kojem se ističe i to da je u gotovo dvije trećine lokalnih zajednica prisutan rast potrošnje i troškova električne energije u posljednje četiri godine. "Troškovi električne energije iznosili su 11,8 miliona KM ili 70 odsto ukupnih rashoda i izdataka za javnu rasvjetu na nivou Republike. Ukupni rashodi i izdaci u odnosu na 2016. godinu porasli su za 2,2 miliona KM, dok su troškovi električne energije porasli za 1,1 milion KM", navodi se u izvještaju.

Na kraju 2019. godine mreža javne rasvjete u Republici Srpskoj brojala je oko 144.000 rasvjetnih tijela i bilo je osvijetljeno preko 4.000 kilometara puteva. "U strukturi rasvjetnih tijela na kraju 2019. godine LED svjetiljke su činile 16 odsto od ukupnog broja, dok je preostalih 84 odsto ili oko 120.000 rasvjetnih tijela bilo zasnovano na živi ili natrijumu", naveli su revizori.

Naglasili su i to da je prelaskom na modernije i efikasnije načine upravljanja javnom rasvjetom primjetan pad potrošnje i troškova električne energije. "Kada su počela širenja javne rasvjete bile su živine sijalice, pa onda natrijumove, da bismo došli danas do LED rasvjete. Što više širimo mrežu javne rasvjete, rastu troškovi. Svi se trudimo da proširimo mrežu, ali očigledno ne pratimo dovoljno moderne tehnologije i ne vodimo računa o racionalizaciji troškova", rekao je za "Nezavisne" Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske i načelnik Istočnog Novog Sarajeva, dodajući da opštine sada idu u smjeru postepene zamjene rasvjetnih tijela LED rasvjetom.

Zanimljivo je da javna rasvjeta kao potrošač električne energije predstavlja više od 15 odsto ukupne svjetske potrošnje energije, a zbog problema zadovoljenja naglog porasta potrošnje energije, upravo javna rasvjeta predstavlja područje koje je interesantno sa stanovišta energetske efikasnosti.

Kada je riječ o potrošnji električne energije, revizija je pokazala da su u 2019. godini u odnosu na 2016. troškovi porasli za 13 odsto, a broj rasvjetnih tijela za 10 odsto, a u posljednje četiri godine 10 lokalnih zajednica nije imalo nikakvih ulaganja u mrežu javne rasvjete, dok je na unapređenje javne rasvjete od 2016. do 2019. godine utrošeno oko 11 miliona KM, od čega 6,35 miliona na izgradnju, 2,85 miliona KM na rekonstrukciju i 1,8 miliona KM na investiciono održavanje javne rasvjete. "Ispitivanja revizije su pokazala da veliki broj jedinica lokalne samouprave nema izrađene planove širenja i rekonstrukcije mreže javne rasvjete u kome su jasno definisani i utvrđeni kriterijumi i prioriteti za izgradnju nove javne rasvjete i rekonstrukciju postojeće", istakli su revizori, dodajući da samo mali broj jedinica lokalne samouprave prati i sprovodi analize potrošnje i troškova električne energije javne rasvjete.

Kao jedan od problema tekućeg održavanja javne rasvjete, lokalne zajednice su navele problem sprovođenja postupaka javnih nabavki, izbora i ugovoranja radova na održavanju mreže javne rasvjete, koji je, u pojedinim slučajevima, od većeg značaja nego sami troškovi održavanja.

Brojke:
144.000 rasvjetnih tijela

4.000 kilometara puteva osvijetljeno

16 odsto LED svjetiljke

84 odsto rasvjetnih tijela zasnovano na živi ili natrijumu

Izvor: nezavisne.com

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks