Znak za uzbunu - Svako četvrto dijete u regiji Balkana u velikom riziku za razvoj mentalnog poremećaja

Znak za uzbunu - Svako četvrto dijete u regiji Balkana u velikom riziku za razvoj mentalnog poremećaja

U vrijeme u kojem se često govori da su djeca i mladi naša budućnost, kada sve više prepoznajemo važnost zdravlja i zdravog načina života, od ključne je važnosti aktivno djelovati po pitanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Po istraživanjima i praksi ono nije na zavidnom nivou, a to je nešto što društvo treba da uzme sa ozbiljnošću i odgovornošću, istakla je Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, te direktorka Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, tokom Prvog internacionalnog kongresa dječje i adolescentne psihoterapije koji se od 18. do 21. oktobra održava u Sarajevu.

Ona ističe da je ovakav kongres potrebna, a do sada u regiji neostvarena inicijativa, te vjeruje da će ovakvo okupljanje stručnjaka za mentalno zdravlje unaprijediti njihovu dalju saradnju.

Ideja za organizovanje ovog kongresa rodila se nakon što su rezultati istraživanja urađenog na našem području pokazali da je skoro svako četvrto dijete u visokom riziku za razvoj mentalnog poremećaja.

– Mnogo je djece koja pate, a nedovoljan je broj stručnjaka koji prepoznaju specifične simptome koje se manifestuju kod djece i adolescenata – poručili su organizatora kongresa – Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija (BHIDAPA) i UNICEF.

Tema prvog ovakvog kongresa je “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”, a cilj je da se istakne potreba za povećanjem svijesti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne saradnje u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

– Psihoterapija djece uveliko se razlikuje od psihoterapije odraslih i zbog toga je neophodna specifična edukacija. Primjena metoda psihoterapije odraslih u tretmanu djece smatra se ne samo neadekvatnom, nego i neetičnom. Zakoni o psihoterapiji u regiji nalažu da psihoterapeuti koji rade sa djecom i mladima zato moraju imati posebno dodatno obrazovanje – naglasila je Sabina Zijadić Husić, psiholog, geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut.


Izvor: SrpskaInfo